Agribank Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng lựa chọn tổ chức bán đấu giá
(Cập nhật lúc 16:46 ngày 16/9/2019)
1.Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:
-Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng.
-Địa chỉ: Số 20B, đường Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
-Điện thoại: 0299.3820402   Fax: 0299.3820402 

2.Tài sản cần bán đấu giá và giá khởi điểm: 
Gồm có 40 bất động sản và 1 chiếc xe ô tô bán tải là tài sản bảo đảm cho hợp đồng tín dụng ký giữa Agribank Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng và khách hàng, tài sản bảo đảm có địa chỉ tại tỉnh Sóc Trăng và có tổng giá trị khởi đưa ra xử lý là 201.875.915.145 đồng (Hai trăm lẻ một tỷ tám trăm bảy mươi lăm triệu chín trăm mười lăm ngàn một trăm bốn mươi lăm đồng).
3.Hình thức, phương thức bán đấu giá tài sản: Bán đấu giá công khai, trực tiếp bằng lời nói hoặc bỏ phiếu kín và theo phương thức trả giá lên.
4.Phương thức và thời hạn thanh toán:
-Phương thức thanh toán: trả ngay
-Thời hạn thanh toán: Người trúng đấu giá thanh toán trước ít nhất 30% giá bán tài sản, số tiền còn lại thanh toán không quá 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua tài sản.
5.Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:
Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá đạt hiệu quả, đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá đối với tài sản, Agribank Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:
a.Về cơ sở vật chất: Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản rõ ràng, có phòng đấu giá phù hợp, ...);
b.Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
c.Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: đấu giá viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật đấu giá số 01/2016/QH14; có kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá tài sản, ...
d.Giá chào dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính phù hợp theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;
e.Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;
f.Phải mở tài khoản tại Agribank Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng trước khi ký hợp đồng dịch vụ đấu giá.
6.Hồ sơ gồm:
-Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp;
-Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm;
-Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá;
-Phương án đấu giá tài sản;
7.Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:
-Thời gian nhận hồ sơ: Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày thông báo được đăng trên wedsite của Agribank: http://agribank.com.vn
-Địa điểm nhận hồ sơ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng 
Địa chỉ tại: Số 20B, đường Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
(Đầu mối liên hệ: Phòng Khách hàng doanh nghiệp, đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Hữu Minh – Email: minhnguyenhuu1@agribank.com.vn – Di động: 0918545183)
Agribank Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, Tổng giám đốc Agribank về nội dung thông tin đã cung cấp để Trụ sở chính đăng tải trên website Agribank. 

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818