Thi đua, khen thưởng - Sức mạnh cốt lõi tạo nên sự thành công trong hoạt động Công đoàn Agribank năm 2018
(Cập nhật lúc 15:35 ngày 7/1/2019)
Những năm qua dưới sự lãnh đạo của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Đảng ủy Agribank; Công đoàn Agribank tổ chức thực hiện tốt vai trò chức năng nhiệm vụ của mình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tổ chức chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trong toàn hệ thống; tổ chức các phong trào thi đua; làm tốt công tác xây dựng Đảng và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh... Đặc biệt, công tác thi đua, khen thưởng được Công đoàn Agribank luôn quan tâm chú trọng; thi đua đã trở thành mục tiêu là động lực để đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn thách thức, tích cực lao động sáng tạo, lập nhiều thành tích góp phần quan trọng trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh của từng đơn vị và  toàn hệ thống. 
Năm 2018, căn cứ Nghị quyết của Hội đồng thành viên, Ban điều hành Agribank, Công đoàn Agribank phát động các phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung đa dạng, phong phú; đồng thời tổ chức hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua do chuyên môn và Công đoàn cấp trên phát động, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên, người lao động toàn hệ thống, lập nhiều thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh doanh, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng Agribank ổn định phát triển bền vững, đóng góp cho sự phát triển phồn vinh của xã hội. 
 
 
Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao tặng bức trướng cho Công đoàn Agribank “Đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì lợi ích của đoàn viên và người lao động”
 
Một số thành công nổi bật trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2018:
 
Ngay từ những ngày đầu năm, hưởng ứng các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn năm do Agribank phát động, Công đoàn Agribank tổ chức phát động phong trào “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh”, với mục tiêu động viên đoàn viên, người lao động toàn hệ thống thực hiện xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm đó là thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐTV, ngày 15/1/2018 của Hội đồng thành viên Agribank. Qua đó góp phần đưa hoạt động kinh doanh của Agribank tiếp tục tăng trưởng cao và hiệu quả, các chỉ tiêu kinh doanh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Như: Tổng tài sản đạt 1.287.735  tỷ đồng, tăng 11,8%  (đạt 104% kế hoạch); vốn huy động thị trường I đạt 1.186.288 tỷ đồng, tăng 11,76 % (đạt 118 % kế hoạch); tổng dư nợ cho vay nề kinh tế đạt 1.004.762  tỷ đồng, tăng 14,6 % (đạt 100% kế hoạch); Tỷ lệ nợ xấu 1,51% (đạt kế hoạch); Thu dịch vụ đạt 5.450 tỷ đồng (đạt 105% kế hoạch) ; lợi nhuận trước thuế đạt 7.252 tỷ đồng (đạt 132% kế hoạch) ; Các tỷ lệ an toàn hoạt động đảm bảo theo quy định của Ngân hàng nhà nước. Năm 2018, thu nhập của đoàn viên, người lao động được đảm bảo.
 
Năm 2018, Công đoàn Agribank tiếp tục phát động phong trào thi đua “Xây dựng, phát triển thương hiệu và thực hiện văn hóa Agribank” và phong trào thi đua “Học tập nâng cao đạo đức nghề nghiệp trong Đoàn viên và người lao động, gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện tuyên truyền trong đoàn viên, người lao động thường xuyên nghiên cứu, học tập, thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thể lệ chế độ của ngành; thường xuyên rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, xây dựng, phát triển thương hiệu và thực hiện văn hóa Agribank;  phối hợp với chuyên môn xây dựng, thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan. Đồng thời tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động nhận thức đầy đủ sự cần thiết phải thực hiện xây dựng, phát triển thương hiệu trong cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế; vận động đoàn viên, người lao động gương mẫu thực hiện tốt Văn hóa doanh nghiệp Agribank. Phong trào đã thu được kết quả tốt, đoàn viên, người lao động trong hệ thống Agribank xây dựng được hình ảnh người cán bộ Agribank giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, chuyên nghiệp trong giao tiếp, tạo được ấn tượng tốt với khách hàng; khẳng được được vị trí thương hiệu, góp phần nâng cao uy tín của Agribank. 
 
Một phong trào đã trở thành truyền thống của Agribank đó là phong trào thi đua thực hiện công tác xã hội, từ thiện. Năm 2018, phát huy truyền thống trong công tác xã hội – từ thiện Công đoàn các cấp cùng đoàn viên, người lao động trong toàn hệ thống triển tham gia thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, xã hội từ thiện dưới nhiều hình thức phong phú như thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp khó khăn cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, ủng hộ quỹ vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, nhà đại đoàn kết cho người nghèo, xây dựng trường học, bệnh xá, ủng hộ chương trình vì biển đảo Việt Nam, tiếp sức ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ tổ quốc; ủng hộ các tỉnh Tây Bắc và các tỉnh Miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ...  Tổng số tiền chi cho công tác an sinh xã hội, xã hội từ thiện: 383 tỷ đồng. 

Phong trào thi đua 2 giỏi “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà” được chú trọng và đẩy mạnh. Phong trào thu hút đông đảo nữ đoàn viên, người lao động tham gia, hăng say lao động, tích cực học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, thi đua lao động giỏi, năng động, sáng tạo, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, góp phần nâng cao vị thế của nữ đoàn viên, người lao động trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Với lực lượng chiếm trên 54% tổng số đoàn viên, người lao động trong toàn hệ thống, với tinh thần hăng say lao động vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thi đua lập nhiều thành tích, chị em phụ nữ Agribank đã quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành mục tiêu kinh doanh của đơn vị và toàn hệ thống năm 2018. 
 
Phong trào “Văn hóa, thể thao” có nhiều khởi sắc và tạo ấn tượng lớn trong năm 2018; Qua phong trào đã đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao tại cơ sở, tạo điều kiện cho đoàn viên các sân chơi thể thao, tổ chức các cuộc thi như văn nghệ, thể dục thể thao… tham gia các Hội thi, Hội thao, Hội diễn do Công đoàn các cấp phát động và tham gia tích cực các phong trào tại địa phương... Phong trào đã thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia, qua đó giúp đoàn viên rèn luyện thân thể, giao lưu, trao đổi học tập nâng cao trình độ mọi mặt, thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ kinh doanh hàng năm, góp phần vào việc đưa Agribank trở thành Ngân hàng Thương mại Nhà nước lớn mạnh hàng đầu của Việt Nam, giữ vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nông thôn, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo của nước ta. Một trong những điểm nổi bật đó là Hội vòng loại khu vực Hội diễn Nghệ thuật quần chúng lần thứ III và Thanh niên Tài năng tại 08 khu vực trên toàn quốc, với gần 5.000 diễn viên không chuyên là đoàn viên, người lao động tại 164 Công đoàn cơ sở Agribank tham gia. Nhân dịp này, Agribank đã ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học… cho một số tỉnh, thành có đơn vị Agribank đăng cai Hội diễn. Hội diễn Nghệ thuật quần chúng lần thứ III và Thanh niên tài năng tại các khu vực  đã thành công tốt đẹp, Hội diễn đã thu hút đông đảo đội ngũ cán bộ Agribank trẻ, có nghiệp vụ giỏi, hát hay múa dẻo, có khả năng sáng tạo, linh hoạt, bản lĩnh, có kỹ năng thuyết trình thể hiện bản thân trong mọi tình huống…, khẳng định phong trào văn hóa nghệ thuật, thi đua học tập nâng cao kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ được thực hiện thường xuyên, liên tục, đi vào cuộc sống với cả chiều sâu và bề rộng; đây chính là môi trường thử thách, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế trong khu vực và thế giới của Agribank trong tương lai.
 
Phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trong toàn hệ thống được tiếp tục phát động trong năm 2018. Phong trào được đông đảo ĐV-NLĐ và các công đoàn cơ sở nhiệt  tình hưởng ứng, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho người lao động có một môi trường làm việc tốt, có ảnh hưởng tích cực đến kết quả hoạt động kinh doanh.
 
Bên cạnh việc đã đẩy mạnh, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước phù hợp, hiệu quả trong hệ thống; Công đoàn Agribank tham gia ký Giao ước thi đua Khối Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và tổ chức tham gia các phong trào thi đua cụm, khối năm 2018 đạt kết quả tốt.
 
Đồng hành cùng với việc tổ chức các phong trào thi đua, các cấp Công đoàn trong toàn hệ thống luôn chú trọng và làm tốt công tác khen thưởng; tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, trình Hội đồng thi đua cấp trên ghi nhận, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, phát hiện và nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến; nêu gương người tốt, việc tốt, tôn vinh cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc đã tạo động lực để Đoàn viên và người lao động tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua có hiệu quả. Từ đó giúp đoàn viên, người lao động có tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác, hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua, lập nhiều thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị; kinh doanh mang lại hiệu quả thiết thực, cùng chung tay giữ vững uy tín, thương hiệu, xây dựng Agribank ổn định, phát triển bền vững
 
 
Công đoàn NHVN tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân thuộc Công đoàn Agribank đạt thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức Công đoàn vững mạnh
 
Trong năm 2018, với những thành tích đã đạt được, nhiều tập thể và cá nhân trong toàn hệ thống được Tổng Liên đoàn LĐVN, Công đoàn NHVN, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành Agribank, Công đoàn Agribank tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Nổi bật tại Lễ kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Công đoàn Agribank vinh dự  có  07 tập thể và 10 cá nhân được Tổng LĐLĐVN, Thống đốc Ngân hàng NNVN, Công đoàn NHVN trao tặng cờ, Băng khen với danh hiệu là tập thể và các nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Tại lễ phát động phong trào xanh – Sạch – Đẹp của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam năm 2018, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trao tặng 03 Cờ, 06 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động năm 2018. Trong năm,  Công đoàn Agribank làm tốt công tác khen thưởng; toàn hệ thống được Tổng Liên đoàn tặng 03 Cờ thi đua, 08 Bằng khen; Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tặng 24 Cờ thi đua, 353 Bằng khen; Công đoàn Agribank tặng 3559 Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và tham gia các phong trào thi đua năm 2017.
 
Với những nỗ lực cố gắng không ngừng, năm 2018 các cấp công đoàn cùng đoàn viên, người lao động trong toàn hệ thống đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Năm 2019 khó khăn thử thách còn rất nặng nề, nhưng chúng ta tin tưởng rằng với bề dày truyền thống 30 năm xây dựng và trưởng thành, toàn hệ thống cùng nhau chung sức vượt qua khó khăn, quyết tâm xây dựng Agribank ngày càng lớn mạnh.

Đặng Thị Hồng - Công đoàn Agribank

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818