Ban chấp hành công đoàn cơ sở Trụ sở chính tổ chức hội nghị mở rộng lần thứ V (Nhiệm kỳ 2017-2022)
(Cập nhật lúc 11:22 ngày 14/7/2019)
Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành (BCH), vừa qua, ngày 12/07/2019, tại Quảng Ninh, BCH công đoàn cơ sở (CĐCS) Trụ sở chính tổ chức hội nghị mở rộng lần thứ V (Nhiệm kỳ 2017-2022). Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Hồ Bắc - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Agribank; đồng chí Nguyễn Trung Dũng – Trưởng ban Truyền thông; đồng chí Ngô Anh Tuấn – Chủ tịch công đoàn Trụ sở chính và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn bộ phận tại Trụ sở chính.

Tại Hội nghị, đồng chí Dương Thị Mỹ Hằng – Phó chủ tịch Thường trực Công đoàn Trụ sở chính Agribank đã báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Công đoàn Trụ sở chính. Theo đó, trong bối cảnh nền kinh tế nước ta tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức do những tác động không mong muốn từ diễn biến của tình hình thị trường thế giới còn nhiều bất ổn, vai trò của hệ thống ngân hàng ngày càng trở nên quan trọng trong việc tiếp tục duy trì ổn định thị trường tiền tệ ngân hàng, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế. Tiếp thu sự chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban điều hành và Công đoàn Agribank, hoạt động công đoàn Trụ sở chính đã có những đóng góp tích cực trong hoạt động kinh doanh của Agribank, cụ thể: Lợi nhuận trước thuế đạt 7.082 tỷ đồng, Tổng tài sản đạt 1.358.396 tỷ đồng, Nguồn vốn huy động đạt 1.254.231 tỷ đồng, Dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 1.054.047 tỷ đồng, Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 02 là 1,5%, Tỷ trọng cho vay nông nghiệp nông thôn đạt 67,8% trên Tổng dư nợ, các tỷ lệ an toàn hoạt động được đảm bảo theo quy định, nâng cao năng lực tài chính để từng bước tiếp cận các chuẩn mực của Basel II.

 
 
Về công tác tư tưởng: Công đoàn Trụ sở chính tiếp tục động viên đoàn viên và người lao động đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 03-CT/BCS ngày 12/12/2018 của Ban cán sự Đảng ngân hàng Nhà nước về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ngân hàng; gắn liền với triển khai chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 01/NQ-HĐTV ngày 15/01/2019 của Hội đồng Thành viên Agribank về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2019; Nghị quyết số 225-NQ/NHNo-ĐU ngày 12/01/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức công đoàn; Tổ chức hội nghị người lao động Trụ sở chính; đồng thời tổ chức sinh hoạt, học tập với các hình thức phù hợp cho đoàn viên và người lao động nhân các ngày lễ lớn như: ngày thành lập Đảng (3/2), ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), ngày thành lập ngành ngân hàng (06/5), ngày thành lập Agribank (26/3).

Công tác xây dựng Đảng và tổ chức Công đoàn được Công đoàn Trụ sở chính thường xuyên tổ chức tuyên truyền vận động và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng thành viên và Ban điều hành gắn với các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh của Agribank; Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên Công đoàn ưu tú cho Đảng được các công đoàn bộ phận quan tâm, gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn tại các Ban và Trung tâm. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công đoàn Trụ sở chính đã giới thiệu và kết nạp được 13/62 đảng viên toàn Đảng bộ và chuyển đảng chính thức cho 17/64 đồng chí.

Về công tác xã hội từ thiện: Thành lập và kiện toàn Ban điều hành quỹ tình nghĩa, quỹ xã hội từ thiện tại TSC để quản lý và sử dụng có hiệu quả, đảm bảo đầy đủ ý nghĩa của từng loại quỹ theo đúng quy định; Hưởng ứng các cuộc vận động từ thiện do Công đoàn cấp trên phát động; Tổ chức hành trình về nguồn cho các cán bộ đã tham gia lực lượng vũ trang tại tỉnh Điện Biên,…; Ngoài ra, Công đoàn Trụ sở chính còn đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với cách mạng, đoàn viên công đoàn mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn.

Với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, là nguồn động viên to lớn để tập thể đoàn viên người lao động Trụ sở chính tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới, với nội dung trọng tâm: Tiếp tục phối hợp với chuyên môn làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thể lệ chế độ quy định của ngành đến mỗi cán bộ đoàn viên, người lao động gắn với việc thực hiện và làm theo “Tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn; Thực hiện quy chế dân chủ của Agribank; Tổ chức hội thao Công đoàn Trụ sở chính nhằm tạo sự gắn kết đối với các đoàn viên Công đoàn; Chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; Phối hợp với chuyên môn cải thiện điều kiện làm việc, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động, đủ việc làm, thu nhập ổn định, chất lượng cuộc sống của người lao động ngày một nâng cao; Tiếp tục phát động phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh năm 2019, phong trào thi đua “Xây dựng phát triển thương hiệu và thực hiện văn hóa Agribank”, . .  và các chương trình thi đua xây dựng cơ quan đơn vị “ xanh – sạch – đẹp". 

 
 Đồng chí Phạm Hồ Bắc – Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Agribank phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Hồ Bắc – Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Agribank, ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban thường vụ, Ban chấp hành Công đoàn Trụ sở chính đã thực hiện trong thời gian qua; đồng thời, đồng chí yêu cầu trong thời gian tới Ban chấp hành Công đoàn Trụ sở chính cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, nâng cao năng suất lao động vì lợi ích của đoàn viên, người lao động. Động viên toàn thể đoàn viên, người lao động Trụ sở chính năng động, sáng tạo hăng hái thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đề góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh năm 2019 theo Nghị quyết 01/NQ-HĐTV ngày 15/01/2019 của Hội đồng thành viên Agribank và các chương trình hành động của Công đoàn cấp trên.

 
 
Cũng tại Hội nghị, đồng chí Ngô Anh Tuấn thay mặt Công đoàn Trụ sở chính giao Thường trực Ban thường vụ Công đoàn Trụ sở chính tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công đoàn cấp trên, nỗ lực cùng các Công đoàn bộ phận trực thuộc tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế cùng toàn thể đoàn viên và người lao động đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh Agribank và của tổ chức công đoàn trong năm 2019.

Minh Trung – Trụ sở chính

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818