Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng
(Cập nhật lúc 13:46 ngày 1/12/2017)

Dành cho các tổ chức, cá nhân quan tâm đến hoạt động đấu thầu qua mạng, ngày 08/11/2017, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành quyết định số 1735/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng. 
 
 
Thành phần gồm:- Trưởng ban là Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng.
- Phó Trưởng ban là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.
- Thư ký Ban Chỉ đạo là Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Các thành viên là các Thứ trưởng (hoặc tương đương) trở lên thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế; Văn phòng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ. 
 
Nhiệm vụ quan trọng của Ban Chỉ đạo là giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, tổng công ty, tập đoàn kinh tế Nhà nước giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng. Ngoài ra, Ban chỉ đạo còn có nhiệm vụ: nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp và đôn đốc các bộ, ngành để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong lĩnh vực đấu thầu qua mạng.
 
Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng thực hiện theo Quyết định 1785/QĐ-TTg ngày 13/11/2017 về việc ban hành Quy chế hoạt động hoạt động của Ban chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng.
 
Tú Anh - Ban Pháp chế Agribank
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818