Tăng lương tối thiểu vùng từ 2018 theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP
(Cập nhật lúc 8:57 ngày 27/12/2017)
Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ năm 2018 đối với người lao động làm việc theo hợp đồng theo quy định của Bộ luật Lao động sẽ được tăng 6,5% so với năm 2017 theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP của Chính Phủ ký ban hành ngày 07/12/2017.
 
Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp được điều chỉnh như sau:
- Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng so với quy định hiện hành là 3.750.000 đồng/tháng).
- Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng so với quy định hiện hành là 3.320.000 đồng/tháng).
- Vùng III: 3.090.000 đồng/tháng (tăng 190.000 đồng so với quy định hiện hành là 2.900.000 đồng/tháng).
- Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng so với quy định hiện hành là 2.580.000 đồng/tháng).
(Danh mục Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định cụ thể tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP)
Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định rõ nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn; việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất, người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề/đào tạo nghề.
Toàn văn Nghị định 141/2017/NĐ-CP xem TẠI ĐÂY.
 
Ban Pháp chế Agribank
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818