Agribank Chi nhánh huyện Nghi Lộc Nghệ An thông báo thu giữ TSBĐ cho khoản vay của KH Nguyễn Hữu Trung
(Cập nhật lúc 16:46 ngày 6/11/2018)
Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do Ông Nguyễn Hữu Hiển đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm số 143/NHNo-TD ngày 22/10/2018 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Nghi Lộc
Nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu theo qui định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và qui định của pháp luật như sau:
1. Tài sản bảo đảm bị thu giữ: 600 m2 (đất ở 200 m2, đất vườn 400 m2) tại xóm Thái Thịnh, xã Nghi Thái, huyện Nghi lộc, tỉnh Nghệ an thuộc thửa đất số 116, tờ bản đồ số 01. Giấy CNQSD Đất số AL 996838, số vào sổ H 02459 do UBND Huyện Nghi lộc cấp ngày 26/6/2008.
2. Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
3. Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ  08 giờ 30 phút ngày 22/11/2018 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
4. Địa điểm thu giữ tài sản: Xóm Thái Thịnh, xã Nghi Thái, huyện Nghi lộc, tỉnh Nghệ an.
5. Ông Nguyễn Hữu Hiển phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu Ông Nguyễn Hữu Hiển và các bên liên quan có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo qui định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818