Agribank Chi nhánh 10 thông báo thu giữ TSBĐ cho khoản vay của Công ty TNHH Nhiên liệu Sài Gòn Đông Dương
(Cập nhật lúc 16:0 ngày 12/11/2018)
Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do Công ty TNHH Nhiên liệu Sài Gòn Đông Dương, ông Huỳnh Văn Hùng và bà Trần Thanh Thuận Hoàng Hoa đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ, cũng như vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo số 551/TB-CN10-KTKSNB ngày 26/10/2018 của Agribank Chi nhánh 10 về việc bàn giao tài sản thế chấp để Ngân hàng xử lý thu hồi nợ
Nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ (nghĩa vụ được bảo đảm) xấu theo qui định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và qui định của pháp luật như sau:
1.    Tài sản bảo đảm bị thu giữ: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại Thửa đất số 40, tờ bản đồ số 32, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;
2.    Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
3.    Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 08h30 phút ngày 28/11/2018 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
4.    Địa điểm thu giữ tài sản: Thửa đất số 40, tờ bản đồ số 32, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
5.    Ông Huỳnh Văn Hùng, Bà Trần Thanh Thuận Hoàng Hoa và các bên liên quan (nếu có) phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Agribank Chi nhánh 10 thì phải bồi thường.
6.    Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu ông Huỳnh Văn Hùng, Bà Trần Thanh Thuận Hoàng Hoa và các bên liên quan (nếu có) có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Agribank Chi nhánh 10 có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo qui định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Agribank Chi nhánh 10 thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818