Agribank Chi nhánh Sơn Trà thông báo thu giữ TSBĐ cho khoản vay của Công ty CP TV và XD Phú Cửu Long
(Cập nhật lúc 17:0 ngày 12/11/2018)
Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do Công ty CP TV&XD Phú Cửu Long đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm số: 172A/2018/NHNo-ST ngày 01/11/2018 của Agribank Sơn Trà
Nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ (nghĩa vụ được bảo đảm) xấu theo qui định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và qui định của pháp luật như sau:
1.    Tài sản bảo đảm bị thu giữ: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số: C5-06, tờ bản đồ số: 00, địa chỉ: Khu đô thị số 3, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay là phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BL 638042, số vào sổ cấp GCN: CT 04176 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp ngày 28/12/2012. Trong đó: Đất ở tại nông thôn: 242,0 m2; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
2.    Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
3.    Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 29/11/2018 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
4.    Địa điểm thu giữ tài sản: Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
5.    Công ty CP TV&XD Phú Cửu Long và các bên liên quan (nếu có) phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
6.    Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu Công ty CP TV&XD Phú Cửu Long và các bên liên quan (nếu có) có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo qui định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818