Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An thông báo thu giữ TSBĐ cho khoản vay của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Mạnh Bảo
(Cập nhật lúc 16:0 ngày 13/11/2018)
Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Mạnh Bảo và các bên liên quan đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm số 793/NHNoNNA-KHKD ngày 24/10/2018 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Nghệ An
Nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu (nghĩa vụ được bảo đảm) theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và quy định của pháp luật như sau:
1.    Tài sản bảo đảm bị thu giữ:
- Tài sản thứ nhất: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CG 111223 do UBND thành phố Vinh cấp ngày 30/11/2016 mang tên ông Dương Quốc Anh và bà Nguyễn Thị Hoài; thửa đất số 52, tờ bản đồ số 15, diện tích 114 m2 (Một trăm mười bốn mét vuông). Địa chỉ lô đất thuộc khối 14, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Tài sản thứ hai: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC 565323 do UBND thành phố Vinh cấp ngày 10/12/2015 mang tên ông Dương Quốc Anh và bà Nguyễn Thị Hoài; thửa đất số 42, tờ bản đồ số 15, diện tích 133,9 m2 (Một trăm ba mươi ba phẩy chín mét vuông). Địa chỉ lô đất thuộc khối 14, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
2.    Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
3.    Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 14 giờ 30 phút ngày 29/11/2018 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
4.    Địa điểm thu giữ tài sản: tại nơi có tài sản.
5.    Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Mạnh Bảo và các bên liên quan (nếu có) phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản đế xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
6.    Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Mạnh Bảo và các bên liên quan (nếu có) có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818