Chi nhánh Phả Lại Hải Dương II thông tin thu giữ TSĐB
(Cập nhật lúc 13:58 ngày 23/11/2018)
I.Thông tin khách hàng:
Tên Khách hàng: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI ANH
Địa chỉ: Thôn Hảo Thôn, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
Mã khách hàng: 2314-182682790
Xếp hạng tín dụng:  D
Dư nợ hiện tại: Gốc: 1.390.000.000 VNĐ
Nợ lãi: 611.541.779 VNĐ
Nhóm nợ tại thời điểm: 20/11/2018 Nợ đã xử lý rủi ro
Ngành nghề SXKD theo hệ thống XHTD nội bộ: Sản xuất vật liệu xây dựng khác
 
II. Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay: 
Do ông Đỗ Ngọc Văn, bà Đoàn Thị La đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 05/11/2018 của Agribank chi nhánh Phả Lại Hải Dương II, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu theo quy định tại Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba số 2012H.ANH01D ngày 19/01/2012 đã được ký  kết và quy định của pháp luật như sau:
 
1. Tài sản thu giữ:
Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 533102, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: H.494 do UBND huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương cấp ngày 03/09/2009. Cụ thể như sau:
- Thửa đất số: 332  Tờ bản đồ số: 03
- Địa chỉ thửa đất: Đồng Lạc, Nam Sách, Hải Dương.
- Diện tích: 100m2 (Bằng chữ: Một trăm mét vuông).
- Chủ sở hữu: ông Đỗ Ngọc Văn, bà Đoàn Thị La.
 
2. Lý do về việc thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ
 
3. Thời gian, địa điểm tiến hành thực hiện thu giữ tài sản:
Bắt đầu từ 9 giờ 00 phút ngày 10/12/2018 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
 
4. Địa điểm thu giữ tài sản: Tại thửa đất số 332, tờ bản đồ số 03 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 533102, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: H.494 do UBND huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương cấp ngày 03/09/2009, địa chỉ: Hảo Thôn, Đồng Lạc, Nam Sách, Hải Dương
 
5. Ông Đỗ Ngọc Văn, bà Đoàn Thị La có trách nhiệm:
- Có mặt tại địa điểm thu giữ tài sản và tiến hành bàn giao tài sản.
- Chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm.
- Trường hợp ông Đỗ Ngọc Văn, bà Đoàn Thị La không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho các bên có liên quan thì phải bồi thường.
 
6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu Ông Đỗ Ngọc Văn, bà Đoàn Thị La và các bên liên quan có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818