Agribank AMC thông báo thu giữ TSBĐ cho khoản vay của Công ty TNHH MTV V.House
(Cập nhật lúc 13:29 ngày 15/1/2019)
Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do bên bảo đảm là ông Trương Thanh Phong và bà Trần Thị Hải Yến đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo thông báo xử lý tài sản bảo đảm số 128/2018/AMC-QLKTTS ngày 18/03/2018 của Agribank AMC
Nay Agribank AMC thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và quy định của pháp luật như sau:
1. Tài sản bảo đảm bị thu giữ: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh. Người sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản tài sản khác gắn liền với đất là ông Trương Thanh Phong và bà Trần Thị Hải Yến;
+ Thửa đất số    : 763
+ Tờ bản đồ số    :   24
+ Diện tích    : 7.044,3 m2.
+ Hình thức sử dụng    : sử dụng riêng 7.044,3 m2.
+ Mục đích sử dụng    : đất ở nông thôn là: 1.800 m2.
          đất trồng cây lâu năm là: 5.244,3 m2
+ Thời hạn sử dụng    : đất ở tại nông thôn: ổn định lâu dài
         đất trồng cây lâu năm: 24/06/2048.
- Nguồn gốc tài sản bảo đảm thu giữ: là tài sản do ông Trương Thanh Phong và bà Trần Thị Hải Yến thế chấp để bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH MTV V.House theo Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất của người khác số 6340-LCL-201501727 (được Văn phòng công chứng Bình Thạnh chứng nhận ngày 28/12/2015; số công chứng 28139, quyển số 12)
- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành CC654777, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 01228 do UBND huyện Hóc Môn cấp ngày 17/12/2015.
2. Lý do thu giữ tài sản bảo đảm: để xử lý thu hồi nợ.
3. Thời gian thu giữ tài sản: bắt đầu từ 10 giờ 00 phút, ngày 31/01/2019 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
4. Địa điểm thu giữ tài sản: xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, Tp. HCM.
5. Ông Trương Thanh Phong và bà Trần Thị Hải Yến và các bên liên quan (nếu có) phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu ông Trương Thanh Phong và bà Trần Thị Hải Yến và các bên liên quan (nếu có) có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818