Agribank Chi nhánh huyện Ninh Giang Hải Dương thông báo thu giữ TSBĐ của ông Hà Văn Thắng và bà Hà Thị Lượt
(Cập nhật lúc 8:0 ngày 21/1/2019)
Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do ông Hà Văn Thắng và bà Hà Thị Lượt đã vi phạm không thực hiện nghĩa vụ trả nợ tiền vay theo thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng đã ký với Agribank Chi nhánh huyện Ninh Giang Hải Dương.
Nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và quy định của pháp luật như sau:
1. Tài sản bảo đảm bị thu giữ: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Đất ở và tài sản trên đất của ông Hà Văn Thắng và bà Hà Thị Lượt theo GCN QSD đất số BB 088784 do UBND huyện Ninh Giang cấp ngày 02/7/2010. Số vào sổ: CH – 00044.
1.1. Đặc điểm tài sản: Quyền sử dụng đất:
- Thửa đất số: 207A. Tờ bản đồ số: 10
- Diện tích: 317 m2
(Bằng chữ: Ba trăm mười bảy mét vuông).
- Loại đất: đất ở tại nông thôn
+ Đất ở: 200 m2,
+ Đất CLN : 117 m2
- Hình thức sử dụng: + Sử dụng riêng:  317 m2;
  + Sử dụng chung: 0 m2
1.2. Tài sản gắn liền với đất:
Loại tài sản: Nhà ở xây mái bằng và các công trình phụ trên đất.
2. Lý do thu giữ: Để xử lý thu hồi nợ
3. Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút ngày 26/02/2019 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
4. Địa điểm thu giữ tài sản: Tại nhà ông Hà Văn Thắng. Địa chỉ: Thôn An Cư, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương..
5. Ông Hà Văn Thắng phải chịu các phi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản đảm bảo, nếu ông Hà Văn Thắng có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân xã và Công an xã Nghĩa An áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản đảm bảo.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818