Agribank Chi nhánh Tây Hà Nội thông báo thu giữ TSBĐ cho khoản vay của Công ty TNHH phát triển hội nhập hàng Việt Nam
(Cập nhật lúc 8:25 ngày 12/3/2019)
Thông tin về về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Ông Nguyễn Mạnh Thắng và Công ty TNHH phát triển hội nhập hàng Việt Nam đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo số 1646/TB-THN ngày 17/12/2018 của Agribank Chi nhánh Tây Hà Nội
Nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu theo
1.   Tài sản bảo đảm bị thu giữ: Quyền sử dụng toàn bộ thửa đất số 50, tờ bản đồ số 5H-III-41 và tài sản gắn liền với đất tại số 887, đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hai Bà Trưng (nay là quận Hoàng Mai), thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số 10107430873, hồ sơ gốc số 5916.2003.QĐUB/15713.2003 do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 06/10/2003, cụ thể như sau:
a. Đất ở:
- Diện tích: 76.40m2 (Bằng chữ: Bẩy mươi sáu phẩy bốn mét vuông)
- Hình thức sử dụng riêng: 76.40m2 (Bằng chữ: Bẩy mươi sáu phẩy bốn mét vuông)
b. Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở
- Tổng diện tích sử dụng: 311.6 m2 (Bằng chữ: Ba trăm mười một phẩy sáu mét vuông).
- Kết cấu nhà: Bê tông.
- Số tầng: 04+05.
2.    Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ:
3.    Thời gian dự kiến thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 9 giờ 00 phút ngày 8/5/2019 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
4.    Địa điểm thu giữ: số 887, đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
5.    Bà Nguyễn Thị Kim Oanh,Ông Nguyễn Mạnh Thắng và Công ty TNHH phát triển hội nhập hàng Việt Nam phải chịu toàn bộ chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm, trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
6.    Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Ông Nguyễn Mạnh Thắng và Công ty TNHH phát triển hội nhập hàng Việt Nam có dấu hiệu chống đối, cản trở gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818