Agribank Chi nhánh thành phố Đà Nẵng thông báo thu giữ TSBĐ cho khoản vay của Công ty cổ phần Thương mại Đại Minh Quang
(Cập nhật lúc 10:10 ngày 22/3/2019)
Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do ông Ngô Trọng Tương và bà Võ Thị Ánh Tuyết đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm số 61/TB-PC ngày 18/01/2018 của Agribank Chi nhánh Đà Nẵng
Nay ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản thế chấp để xử lý thu hồi nợ nợ của Công ty cổ phần Đại Minh Quang theo quy định tại Hợp đồng thế chấp tài sản đã ký kết và theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:
1. Tài sản thu giữ: Quyền sử đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 30, tờ bản đồ số 9 tổ 45 (48 Bàu Hạc 2) phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; chủ sở hữu: ông Ngô Trọng Tương, bà Võ Thị Tuyết.
2. Lý do thu giữ: Để xử lý thu hồi nợ xấu.
3. Thời gian thu giữ tài sản: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 10/4/2019 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
4. Địa điểm thu giữ: Số 48 Bàu Hạc 2, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
5. Công ty cổ phần Đại Minh Quang và bên thế chấp phải chịu các khoản chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản thế chấp; trường hợp có hành vi cản trở hoặc không chịu bàn giao tài sản thế chấp mà gây thiệt hại cho ngân hàng thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
6. Trong quá trình thu giữ tài sản, nếu bên thế chấp có dấu hiệu chống đối, cản trở, gấy mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật thì Ngân hàng đề nghị Cơ quan công an phường Vĩnh Trung và Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, đảm bảo cho ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản thế chấp.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818