Agribank Chi nhánh Hải Dương II thông báo thu giữ TSBĐ cho khoản vay của Công ty TNHH MTV Minh Tín (2)
(Cập nhật lúc 15:34 ngày 26/3/2019)
Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:  
Do Ông Trần Văn Tín và Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 19/3/2019 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương II
Nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ (nghĩa vụ được bảo đảm) theo qui định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và qui định của pháp luật như sau:
1.1. Tài sản thứ nhất: Xe ô tô con Audi được Công an tỉnh Hải Dương cấp Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 014590 ngày 21/12/2015, cấp lần đầu ngày 22/5/2008.
-    Biển kiểm soát : 34A-131.56
-    Số khung: 74L48D046627
-    Số máy: BAR034024
-    Màu sắc: Đen.
-    Chủ sở hữu: Ông Trần Văn Tín, Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc.
1.2. Tài sản thứ hai: Xe ô tô bán tải Hyundai được Công an tỉnh Hải Dương cấp Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 006202 ngày 06/9/2008.
-    Biển kiểm soát : 34L-7478
-    Số khung: 7HP5U662699
-    Số máy: D4BH5089735
-    Màu sắc: Bạc.
- Chủ sở hữu: Ông Trần Văn Tín, Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc.
2.    Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
3.    Thời gian thu giữ tài sản dự kiến: Bắt đầu từ 09 giờ 30 phút ngày 02/4/2019 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
4. Địa điểm thu giữ tài sản: Tại nơi có tài sản.
5. Ông Trần Văn Tín và Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc và các bên liên quan (nếu có) phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu Ông Trần Văn Tín và Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc và các bên liên quan (nếu có) có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818