Agribank AMC thông báo thu giữ TSBĐ cho khoản vay của Công ty TNHH Thương mại Thủy sản Ngân Phú
(Cập nhật lúc 14:52 ngày 4/4/2019)
1. Tài sản bảo đảm thu giữ bao gồm:
1.1. Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 203534, số vào sổ CH19375, do UBND huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương cấp ngày 13/02/2014
    - Thửa đất số: 2856; Tờ bản đồ số: 41;
    - Điạ chỉ thửa đất: phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương;
    - Diện tích: 1.144,50 m2; Trong đó đất ở: 1.144,50 m2;
    - Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 1.144,50 m2; Sử dụng chung: không m2;
    - Mục đích sử dụng: đất ở; Thời hạn sử dụng: Lâu dài;
    - Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất;
Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 203534, số vào sổ CH19375, do UBND huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương cấp ngày 13/02/2014.
1.2. Quyền sử dụng đất số AC 476973, số vào sổ H00376/26866, do UBND quận 9, TP. HCM cấp ngày 12/7/2005 (đăng ký thay đổi ngày 06/11/2007);
    - Thửa đất số: 16, 17; Tờ bản đồ số: 55;
    - Địa chỉ thửa đất: 41/17 Ấp Tân Điền B, phường Phú Hữu, quận 9, Tp Hồ Chí Minh;
    - Diện tích: 183,4 m2; Trong đó đất ở đô thi: 183,4 m2;
    - Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 183,4 m2; Sử dụng chung: không m2;
    - Mục đích sử dụng: Lâu dài;
    - Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AC 476973, số vào sổ H00376/26866, do UBND quận 9, TP. HCM cấp ngày 12/7/2005 (đăng ký thay đổi ngày 06/11/2007).
2. Lý do thu giữ tài sản bảo đảm: để xử lý thu hồi nợ xấu của Công ty TNHH Thương mại Thủy sản Ngân Phú tại Agribank Chi nhánh Cà Mau.
3. Thời gian thu giữ tài sản: từ 09 giờ 00 phút, ngày 19/04/2019 cho đến khi hoàn thành xong công việc thu giữ.
4. Địa điểm thu giữ tài sản bảo đảm: thuộc Thửa đất số: 2856; Tờ bản đồ số: 41; phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương và Thửa đất số: 16, 17; Tờ bản đồ số: 55; địa chỉ: 41/17 Ấp Tân Điền B, phường Phú Hữu, quận 9, Tp Hồ Chí Minh
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818