Agribank Chi nhánh Tây Hồ thông báo thu giữ TSBĐ cho khoản vay của khách hàng vay Phạm Thị Dung
(Cập nhật lúc 15:53 ngày 8/4/2019)
1. Tài sản bảo đảm thu giữ bao gồm:
1.1. Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ Tổ 9, cụm 2, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, số 10103070242,  Hồ sơ gốc số: 25.388.2000. do Sở Địa chính - Nhà đất Hà Nội cấp ngày 04 tháng 10 năm 2000 cho bà Phạm Thị Dung và chồng là ông Đỗ Đức Duyên.
* Thửa đất:
- Thửa đất số: 12;     Tờ bản đồ số: 16;
- Diện tích: 50,0 m2 (Bằng chữ: Năm mươi mét vuông);
- Hình thức sử dụng: + Sử dụng riêng: 50,0 m2; Sử dụng chung: 0,0 m2;
* Nhà ở:
- Địa chỉ: Tổ 9, cụm 2, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ;
- Diện tích xây dựng: 24,0 m2;   Diện tích sử dụng: 24,0m2;
- Số tầng: 01
1.2. Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và quyền sử dụng tài sản bảo đảm: Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, số 10103070242,  Hồ sơ gốc số: 25.388.2000. do Sở Địa chính - Nhà đất Hà Nội cấp ngày 04 tháng 10 năm 2000 cho bà Phạm Thị Dung và chồng là ông Đỗ Đức Duyên.
2. Lý do thu giữ tài sản bảo đảm: Để xử lý thu hồi nợ xấu của khách hàng vay Phạm Thị Dung và chồng là ông Đỗ Đức Duyên tại Agribank chi nhánh Tây Hồ.
3. Thời gian thu giữ tài sản: Từ 10 giờ 00 phút, ngày 18/04/2019 cho đến khi hoàn thành xong công việc thu giữ.
4. Địa điểm thu giữ tài sản bảo đảm: Tổ 9, cụm 2, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818