Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ thông báo thu giữ TSBĐ cho khoản vay của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Kính Đạt
(Cập nhật lúc 13:46 ngày 11/4/2019)
Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm số 227 ngày 26/11/2013 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Lâm Thao
Nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu (nghĩa vụ được bảo đảm) theo qui định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và qui định của pháp luật như sau:
1. Tài sản bảo đảm bị thu giữ:
1.1. Quyền sử dụng đất số: BE365910 cấp ngày 15/6/2011 do UBND huyện Tân Sơn cấp theo thửa đất số 21-1, tờ bản đồ số 08; Diện tích: 5.217m2 (Trong đó đất ở = 200m2; Đất trồng cây LNK =5.017m2);
- Chủ sử dụng đất Ông: Khổng Văn Phú và bà Chử Thị Hòa – Địa chỉ: Khu 8 xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
- Địa chỉ thửa đất: Khu 1, xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
1.2. Quyền sử dụng đất số số: BE365911 cấp ngày 15/6/2011 do UBND huyện Tân Sơn cấp theo thửa đất số 96, tờ bản đồ số 08; Diện tích: 2.540m2 (Trong đó đất ở = 400m2; Đất trồng cây LNK = 2.140m2); Nhà kho diện tích 230m2:
- Chủ sử dụng đất Ông: Khổng Văn Phú và bà Chử Thị Hòa – Địa chỉ: Khu 8 xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
- Địa chỉ thửa đất: Khu 1, xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
1.3. Quyền sử dụng đất số: BĐ654100 cấp ngày 22/12/2010 do UBND huyện Tân Sơn cấp theo thửa đất số 107, tờ bản đồ số 08; Diện tích: 7.116m2 (Trong đó đất ở = 400m2; Đất trồng cây LNK = 6.716m2);
- Chủ sử dụng đất Ông: Khổng Văn Phú và bà Chử Thị Hòa – Địa chỉ: Khu 8 xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
- Địa chỉ thửa đất: Khu 1, xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
1.4. Quyền sử dụng đất số: BĐ654099 cấp ngày 22/12/2010 do UBND huyện Tân Sơn cấp theo thửa đất số 105, tờ bản đồ số 08; Diện tích: 6.900m2 (Trong đó đất ở = 400m2; Đất trồng cây LNK = 6.500m2);
- Chủ sử dụng đất Ông: Chử Văn Sinh và bà Nguyễn Thị Thái – Địa chỉ: Khu 8 xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
- Địa chỉ thửa đất: Khu 1, xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
1.5. Quyền sử dụng đất số: BĐ654096 cấp ngày 22/12/2010 do UBND huyện Tân Sơn cấp theo thửa đất số 106, tờ bản đồ số 08; Diện tích: 1.400m2 (Trong đó đất ở = 400m2; Đất trồng cây LNK = 1.000m2);
- Chủ sử dụng đất Ông: Chử Đức Chương và bà Nguyễn Thị Nụ – Địa chỉ: Khu 8 xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
- Địa chỉ thửa đất: Khu 1, xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
1.6. Quyền sử dụng đất số: BĐ654098 cấp ngày 22/12/2010 do UBND huyện Tân Sơn cấp theo thửa đất số 104, tờ bản đồ số 08; Diện tích: 1.600m2 (Trong đó đất ở = 400m2; Đất trồng cây LNK = 1.200m2);
- Chủ sử dụng đất Ông: Chử Văn Thư và bà Bùi Thị Thúy – Địa chỉ: Khu 5 xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
- Địa chỉ thửa đất: Khu 1, xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
2. Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
3. Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 9 giờ 00 phút ngày 24/4/2019 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
4. Địa điểm thu giữ tài sản: Tại thực địa nơi có tài sản bảo đảm: Khu 1, xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ .
5. Công ty TNHH xây dựng và thương mại Kính Đạt và các bên liên  quan (nếu có) phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu Công ty TNHH xây dựng và thương mại Kính Đạt và các bên liên quan có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm áp dụng các biện pháp theo qui định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818