Agribank Chi nhánh Sông Đà Hòa Bình thông báo thu giữ TSBĐ của KH Nguyễn Thị Nga
(Cập nhật lúc 17:0 ngày 16/4/2019)
Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do bà Nguyễn Thị Nga đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm số: 59A/NHNoSĐ/TBXLTS ngày 25/03/2019 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sông Đà Hòa Bình
Nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu (nghĩa vụ được bảo đảm) theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và quy định của pháp luật như sau:
1. Tài sản bảo đảm thu giữ:
- Quyền sử dụng 50 m2 đất ở. Tại thửa số 474; Tờ bản đồ số 14.
- Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây cấp 4; Diện tích xây dựng 50 m2; Diện tích sử dụng 50 m2.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BO 255124, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00932 do UBND TP Hòa Bình cấp ngày 01/04/2013.
2. Lý do thu giữ tài sản: Xử lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ.
3. Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 9 giờ 00 phút ngày 23/04/2019 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
4. Địa điểm thu giữ tài sản: Tổ 11, Phường Tân thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình.
5. Ông Trần Tân, bà Nguyễn Thị Nga và các bên liên quan (nếu có) phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; Trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu ông Trần Tân cùng vợ là bà Nguyễn Thị Nga và các bên liên quan (nếu có) có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản, áp dụng các biện pháp theo qui định của Pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818