Agribank Chi nhánh Tây Hồ thông báo thu giữ tài sản bảo đảm
(Cập nhật lúc 13:31 ngày 7/5/2019)
Agribank Chi nhánh Tây Hồ sẽ tiến hành thực hiện chế tài Thu giữ tài sản bảo đảm theo Điều 7 của Nghị quyết số 42/2017/QH14. Tài sản tiến hành thu giữ là Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đảm bảo cho khoản vay của bà Đào Ánh Tuyết và ông Nguyễn Duy Kính tại Agribank Chi nhánh Tây Hồ.
1. Tài sản bảo đảm thu giữ bao gồm:
1.1. Quyền sử dụng đất tại địa chỉ tổ 21, khu 4B, phường Bãy Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, số V 029127, số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất số: 420.QSDĐ/. Do UBND thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 22 tháng 04 năm 2002, bà Đào Bích Hạnh và ông Lương Trường Sơn nhận chuyển nhượng ngày 01/07/2004.
* Thửa đất:
- Thửa đất số: 12;     Tờ bản đồ số: 139
- Địa chỉ: Tổ 21, khu 4B, phường Bãy Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Diện tích: 239,85 m2 (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi chín phẩy tám mươi năm mét vuông)
- Hình thức sử dụng: + Sử dụng riêng: 239,85 m2
- Mục đích sử dụng: Đất ở 
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài
+ Nguồn gốc sử dụng: Hợp thức hóa theo quy hoạch Sở xây dựng duyệt 7/9/2001.
* Nhà ở:
- Loại nhà ở: 
- Diện tích xây dựng:       ;       Diện tích sàn: 
- Hình thức sở hữu: 
- Cấp (hạng): -/-;                      Thời hạn sở hữu: -/- 
1.2. Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và quyền sử dụng tài sản bảo đảm: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, số V 029127, số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất số: 420.QSDĐ/. Do UBND thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 22 tháng 04 năm 2002, bà Đào Bích Hạnh và ông Lương Trường Sơn nhận chuyển nhượng ngày 01/07/2004;
2. Lý do thu giữ tài sản bảo đảm: để xử lý thu hồi nợ xấu của các khách hàng vay tại Agribank Chi nhánh Tây Hồ.
3. Thời gian thu giữ tài sản: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 23/05/2019 cho đến khi hoàn thành xong công việc thu giữ.
4. Địa điểm thu giữ tài sản bảo đảm: Tổ 21, khu 4B, phường Bãy Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818