Agribank AMC thông báo thu giữ tài sản (Bắt đầu từ: 10 giờ 00 phút ngày 15/05/2019)
(Cập nhật lúc 15:59 ngày 17/5/2019)
1.Tài sản bảo đảm thu giữ bao gồm:
Quyền sử dụng đất, hồ sơ gốc số 01664/2003, do UBND TP HCM cấp ngày 11/06/2003; cập nhật thông tin chuyển nhượng ngày 06/11/2009;
-Thửa đất số: 24-1; Tờ bản đồ số: 2A (Sơ đồ nền);
-Địa chỉ thửa đất: đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, quận 7, Tp. HCM.
-Diện tích: 1.019,7 m2; Trong đó đất ở đô thị: 1.019,7 m2
-Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 1.019,7 m2; sử dụng chung: 0 m2;
-Mục đích sử dụng: đất ở; Thời hạn sử dụng: Lâu dài;
-Nguồn gốc sử dụng: nhận chuyển nhượng.
Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ gốc số 01664/2003, do UBND TP HCM cấp ngày 11/06/2003; cập nhật thông tin chuyển nhượng ngày 06/11/2009
2.Lý do thu giữ tài sản bảo đảm: Để xử lý thu hồi nợxấu của Công ty TNHH Thương mại Thủy sản Ngân Phú tại Agribank Chi nhánh Cà Mau.
3.Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ: 10 giờ 00 phút ngày 15/5/2019 cho đến khi hoàn thành xong công việc thu giữ
4.Địa điểm thu gữi tài sản: thuộc  Thửa đất số: 24-1; Tờ bản đồ số: 2A (Sơ đồ nền); đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, quận 7, Tp. HCM.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818