Agribank Chi nhánh Phả Lại Hải Dương II thông báo thu giữ tài sản (Bắt đầu từ 9 giờ 00 phút ngày 06/6/2019)
(Cập nhật lúc 15:36 ngày 23/5/2019)
Do ông Cao Văn Tuân và bà Phạm Thị Lan đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 19/4/2019 của Agribank chi nhánh Phả Lại Hải Dương II, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu theo quy định tại - Theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của người khác số 2013TH005.7 ký ngày 03/9/2013 theo quy định của pháp luật như sau:
1.Tài sản thu giữ:
Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH415409, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH00256 do UBND huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cấp ngày 19/09/2011. Cụ thể như sau:
- Thửa đất số: 175  Tờ bản đồ số: 02
- Địa chỉ thửa đất: Hiệp Sơn – Kinh Môn - Hải Dương.
- Diện tích: 310m2 (Bằng chữ: Ba trăm mười mét vuông).
- Nhà cấp 4, 01 tầng, nhà có khung chịu lực bằng bê tông, có tường gạch, diện tích xây dựng 42,7 m2, diện tích sử dụng 42,7 m2.
- Chủ sở hữu: ông Cao Văn Tuân và bà Phạm Thị Lan.
2. Lý do về việc thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ
3. Thời gian, địa điểm tiến hành thực hiện thu giữ tài sản:
Bắt đầu từ 9 giờ 00 phút ngày 06/6/2019 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
4. Địa điểm thu giữ tài sản: Tại thửa đất số 175, tờ bản đồ số 02 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BH415409, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH00256 do UBND huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cấp ngày 19/9/2011, địa chỉ: Hiệp Thượng, Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương.
5. Ông Cao Văn Tuân và bà Phạm Thị Lan có trách nhiệm:
- Có mặt tại địa điểm thu giữ tài sản và tiến hành bàn giao tài sản.
- Chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm.
- Trường hợp ông Cao Văn Tuân, bà Phạm Thị Lan không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho các bên có liên quan thì phải bồi thường.
6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu Ông Cao Văn Tuân, bà Phạm Thị Lan và các bên liên quan có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818