Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi thông báo thu giữ tài sản (Bắt đầu từ 8 giờ ngày 10 tháng 6 năm 2019)
(Cập nhật lúc 8:21 ngày 29/5/2019)
Do Chi nhánh Công ty TNHH Tấn Trung đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ vay cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu (nghĩa vụ được bảo đảm) theo qui định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và quy định của pháp luật như sau:
1.Tài sản bảo đảm bị thu giữ: 
- Công trình xây dựng: Công trình xây dựng là Khu dịch vụ, địa chỉ tại xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Diện tích: 2.873 m2. Gồm các hạng mục sau:
 
STTHạng mục công trìnhDiện tích xây dựng (m2)
Diện tích sàn
(m2)
Hình thức sở hữuCấp công trình Thời hạn sở hữu 
cellNhà hàng + nhà điều hành358,7421,7Riêng Cấp III Đến ngày 07/5/2064
cellNhà nghỉ246,7246,7Riêng Cấp IV Đến ngày 07/5/2064
cellNhà Karaoke128,6128,6Riêng Cấp IVĐến ngày 07/5/2064 
 
2. Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
3.Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 8 giờ ngày 10 tháng 6 năm 2019 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
4. Địa điểm thu giữ tài sản: Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
5. Công ty TNHH Tấn Trung phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong truờng hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
6.Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu Công ty TNHH Tấn Trung và các bên liên quan (nếu có) có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng, hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818