Agribank Chi nhánh Hải Dương II thông báo thu giữ tài sản (Bắt đầu từ 09 giờ ngày 18/6/2019)
(Cập nhật lúc 15:54 ngày 29/5/2019)
Do Ông Trần Đức Hưng và Bà Nguyễn Thị Thu Trang đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 23/5/2019 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương II, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ (nghĩa vụ được bảo đảm) theo qui định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và qui định của pháp luật như sau:
1. Tài sản bảo đảm bị thu giữ: 
* Tài sản thứ nhất:
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 972431, số vào sổ cấp GCN QSDĐ CH.06402 do UBND thị xã Chí Linh cấp ngày 01/11/2010. Cụ thể như sau:
Thửa đất số: 25-05  Tờ bản đồ số: 01
Địa chỉ thửa đất: KĐT Trường Linh – Cộng Hòa – Chí Linh - Hải Dương.
Diện tích: 292m2 (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi hai mét vuông).
Chủ sở hữu: Ông Trần Đức Hưng, Bà Nguyễn Thị Thu Trang.
* Tài sản thứ hai:
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 972430, số vào sổ cấp GCN QSDĐ CH.06403 do UBND thị xã Chí Linh cấp ngày 01/11/2010. Cụ thể như sau:
Thửa đất số: 25-04  Tờ bản đồ số: 01
Địa chỉ thửa đất: KĐT Trường Linh – Cộng Hòa – Chí Linh - Hải Dương.
Diện tích: 120m2 (Bằng chữ: Một trăm hai mươi mét vuông).
Chủ sở hữu: Ông Trần Đức Hưng, Bà Nguyễn Thị Thu Trang.
2. Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
3. Thời gian thu giữ tài sản dự kiến: Bắt đầu từ 09 giờ ngày 18/6/2019 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
4. Địa điểm thu giữ tài sản: Tại thửa đất số 25-05 và thửa đất số 25-04, tờ bản đồ số 01 được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số BB972431, và Giấy chứng nhận QSDĐ số BB972430, địa chỉ: KĐT Trường Linh – Cộng Hòa – Chí Linh - Hải Dương (Nơi có tài sản).
5. Ông Trần Đức Hưng và Bà Nguyễn Thị Thu Trang và các bên liên quan (nếu có) phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường. 
6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu Ông Trần Đức Hưng và Bà Nguyễn Thị Thu Trang và các bên liên quan (nếu có) có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm. 
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818