Agribank Chi nhánh Tân Lạc – Hòa Bình thông báo thu giữ tài sản (Bắt đầu từ 10h00 ngày 11/06/2019)
(Cập nhật lúc 13:52 ngày 30/5/2019)
Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và qui định của pháp luật như sau:
1.Tài sản bảo đảm bị thu giữ: 
1.1.QSD đất và tài sản gắn liền trên đất số R 985003 do UBND huyện Tân Lạc cấp ngày 05/06/2001, số vào sổ cấp GCN: 000132.
2. Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ
3.Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 10h00 ngày 11/06/2019 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
4. Địa điểm thu giữ tài sản: Xóm Sung, Xã Địch Giáo, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình.
5. Bà Đinh Thị Thái, Ông Bùi Văn Hải- Chủ sở hữu tài sản và các bên liên quan (nếu có) phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
6.Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu Bà Đinh Thị Thái, Ông Bùi Văn Hải- Chủ sở hữu tài sản và các bên liên quan (nếu có) có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo qui định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818