Agribank Chi nhánh tỉnh Hải Dương thông báo thu giữ TSBĐ cho khoản vay của Công ty Cổ phần Đông Á
(Cập nhật lúc 14:35 ngày 11/6/2019)
Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do Chủ sở hữu tài sản ông Nguyễn Công Toản và bà Nguyễn Thị Phúc đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm số 1107/NHNo-HD-KHDN ngày 04/5/2019 của Agribank chi nhánh tỉnh Hải Dương
Nay Agribank chi nhánh tỉnh Hải Dương thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm  của ông Nguyễn Công Toản và bà Nguyễn Thị Phúc để xử lý thu hồi nợ xấu (nghĩa vụ được bảo đảm) theo qui định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và qui định của pháp luật như sau:
1. Tài sản bảo đảm bị thu giữ:
1.1. Quyền sử dụng đất:
- Địa chỉ thửa đất: Khu 10, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương.
- Diện tích: 584,5 m2 (Bằng chữ: Năm trăm tám mươi tư phẩy năm mét vuông).  
- Loại đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
- Vị trí: Thửa đất số 221. Tờ bản đồ số: 04.
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài
- Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 340342, vào sổ cấp GCNQSD đất số H00032 do UBND thành phố Hải Dương cấp ngày 03/01/2005.
1.2 Tài sản gắn liền với đất: Nhà văn phòng và nhà xưởng

- Địa chỉ của tài sản:  Khu 10, phường Bình Hàn, TP Hải Dương
- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 340342, vào sổ cấp GCNQSD đất số H00032 do UBND thành phố Hải Dương cấp ngày 03/01/2005.
2. Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ
3. Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 9 giờ 00 phút ngày 01/7/2019 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
4. Địa điểm thu giữ tài sản: Khu 10, phường Bình Hàn, TP Hải Dương.
5. Công ty cổ phần Đông Á; Ông Nguyễn Công Toản; Bà Nguyễn Thị Phúc và các bên liên quan (nếu có) phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Agribank chi nhánh tỉnh Hải Dương thì phải bồi thường.
6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu Công ty cổ phần Đông Á; Ông Nguyễn Công Toản; Bà Nguyễn Thị Phúc và các bên liên quan (nếu có) có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Agribank chi nhánh tỉnh Hải Dương có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo qui định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Agribank chi nhánh tỉnh Hải Dương thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818