Chi nhánh huyện Nghi Lộc thông báo thu giữ TSĐB của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thắng Lợi 9
(Cập nhật lúc 8:14 ngày 19/6/2019)
I. Thông tin khách hàng:

Tên khách hàngCông ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thắng Lợi 9
Địa chỉXóm 15, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
Mã khách hàng3607222645937
Xếp hạng tín dụngD
Dư nợ hiện tại
Nợ gốc: 1.099.000.000 VND
Nợ lãi: 344.539430 VND
 Nhóm nợ tại thời điểm: Nợ nhóm 5
 Ngành nghề SXKD theo hệ thống XHTD nội bộ 
 
II. Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
 
Do ông Lưu Thanh Bình, bà Nguyễn Thị Thanh và bà Vương Thị Xuân đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm số 03/NHNoNL-TD ngày 28/01/2019 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triểm Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Nghi Lộc, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu theo qui định tại hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và qui định của pháp luật như sau:
 
1.Tài sản bảo đảm bị thu giữ gồm: 
 
- Tài sản thứ nhất: Diện tích 931 m2 đất ở, đất vườn và toàn bộ tài sản gắn liền trên đất. tại xóm 15, xã Nghi Lâm, huyện Nghi lộc, tỉnh Nghệ an thuộc thửa đất số 1036, tờ bản đồ số 20. Giấy CNQSDĐất số BD 321892, số vào sổ CH 01076/QĐ1865/2014 do UBND huyện Nghi lộc cấp ngày 30/06/2014. Mang tên: Lưu Thanh Bình và Nguyễn Thị Thanh.
 
- Tài sản thứ 2: Diện tích 734 m2 đất ở, đất vườn và toàn bộ tài sản gắn liền trên đất. tại xóm 15, xã Nghi Lâm, huyện Nghi lộc, tỉnh Nghệ an thuộc thửa đất số 1921, tờ bản đồ số 04. Giấy CNQSDĐất số I 128069, số vào sổ 1112/278/QSDĐ/... do UBND huyện Nghi lộc cấp ngày 20/11/1996. Mang tên: bà Vương Thị Xuân.
 
2. Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
 
3. Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ  08 giờ 0 đến 9h 30 phút ngày 28/06/2019 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
 
4. Địa điểm thu giữ tài sản: Xóm 15, xã Nghi Lâm, huyện Nghi lộc, tỉnh Nghệ An
 
5. Ông Lưu Thanh Bình, bà Nguyễn Thị Thanh và bà Vương Thị Xuân phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
 
6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu ông Lưu Thanh Bình, bà Nguyễn Thị Thanh và bà Vương Thị Xuân và các bên liên quan có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo qui định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.


 
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818