Chi nhánh Thành Đông Hải Dương thông báo thu giữ TSĐB của khách hàng Nguyễn Bá Tiền và Đỗ Thị Khiêm
(Cập nhật lúc 15:47 ngày 20/6/2019)

I. Thông tin khách hàng:
- Tên khách hàng: Nguyễn Bá Tiền và Đỗ Thị Khiêm
- Địa chỉ: Khu 7, P Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- Xếp hạng tín dụng: Loại D
- Dư nợ hiện tại: 
+ Nợ gốc: 55.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi lăm triệu đồng).
+ Nợ lãi phát sinh kèm theo
- Nhóm nợ vào thời điểm hiện tại: nhóm 5.
- Mục đích vay vốn: Kinh doanh giải khát.
II. Thông tin về tài sản cần thu giữ của khoản vay:
Thông báo xử lý tài sản số 169A/NHNo-TĐ ngày 19/6/2019 của Agribank chi nhánh Thành Đông Hải Dương. Nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản đảm bảo của ông Nguyễn Bá Tiền và bà Đỗ Thị Khiêm ((Địa chỉ nơi có tài sản: Thôn Đọ Xá, xã Hoàng Tân, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương (Nay là Khu dân cư Đọ Xá, phường Hoàng Tân, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương))để xử lý thu hồi nợ xấu (Nợ gốc liên quan đến tài sản này là 55.000.000 đồng và toàn bộ nợ lãi trong hạn, quá hạn liên quan đến số dư nợ gốc của tài sản này) theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và quy định của Pháp luật như sau: 
1. Tài sản bảo đảm bị thu giữ:
Quyền sử dụng đất tại Thôn Đọ Xá, xã Hoàng Tân, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương(Nay là Khu dân cư Đọ Xá, phường Hoàng Tân, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương); Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AB 559856 do UBND huyện Chí Linh cấp ngày 19/9/2005, số vào sổ H02130.
1.1. Đặc điểm tài sản:
* Đặc điểm tài sản: Quyền sử dụng đất
- Thửa đất số: 316
- Tờ bản đồ số: 08
- Địa chỉ thửa đất: Thôn Đọ Xá, xã Hoàng Tân, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương(Nay là Khu dân cư Đọ Xá, phường Hoàng Tân, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương).
- Diện tích: 472 m2 (Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi hai mét vuông)
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn 300m2; đất LNK 172 m2
- Hình thức sử dụng: Riêng: 472 m2, chung: Không m2
- Thời hạn sử dụng đất còn lại: Lâu dài.
- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất* Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử  dụng đất.
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AB 559856 do UBND huyện Chí Linh cấp ngày 19/9/2005, số vào sổ H02130.
2. Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
3. Thời gian và địa điểm thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 9 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 7 năm 2019 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
4. Địa điểm thu giữ tài sản: Khu dân cư Đọ Xá, phường Hoàng Tân, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
5. Ông Nguyễn Bá Tiền và bà Đỗ Thị Khiêm phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm nếu ông Nguyễn Bá Tiền và bà Đỗ Thị Khiêm có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm Pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Uỷ ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818