Agribank Chi nhánh Hải Dương II thông báo thông tin thu giữ TSĐB của khách hàng Trần Quốc Thiệp
(Cập nhật lúc 10:12 ngày 21/6/2019)
I. Thông tin khách hàng:
 
Tên khách hàngTRẦN QUỐC THIỆP
Địa chỉKDC Nguyễn Trãi II, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Mã khách hàng2311-298516811
Xếp hạng tín dụngD
Dư nợ hiện tại
Gốc: 195.000.000 VNĐ
Nợ lãi: 44.062.083 VNĐ 
 Nhóm nợ tại thời điểm: 05/6/2019 Nhóm 5
 Ngành nghề SXKD theo hệ thống XHTD nội bộ Chăn nuôi lợn
 
II. Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay: 
 
Do ông Trần Quốc Thiệp và bà Nguyễn Thị Thu Hương đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 09/5/2019 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương II, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ (nghĩa vụ được bảo đảm) theo qui định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và qui định của pháp luật như sau:
 
1.Tài sản bảo đảm bị thu giữ: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số BV 213547 thuộc sở hữu của ông Trần Quốc Thiệp. Cụ thể như sau :
-Thửa đất số: 392  Tờ bản đồ số: 01
-Địa chỉ thửa đất: Sao Đỏ - Chí Linh - Hải Dương.
-Diện tích: 359 m2 (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi chín mét vuông).
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 213547, số vào sổ cấp GCN CH.08675 do UBND thị xã Chí Linh cấp ngày 27/12/2014.
 
2.Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
 
3.Thời gian thu giữ tài sản dự kiến: Bắt đầu từ 10 giờ ngày 25/6/2019 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
 
4. Địa điểm thu giữ tài sản: Tại thửa đất số 392, tờ bản đồ số 01 được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số BV 213547 thuộc sở hữu của ông Trần Quốc Thiệp, địa chỉ: Sao Đỏ - Chí Linh - Hải Dương.  
 
5. Ông Trần Quốc Thiệp và các bên liên quan (nếu có) phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường. 
 
6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu ông Trần Quốc Thiệp và các bên liên quan (nếu có) có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm. 
 
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818