Agribank Chi nhánh huyện Đăk Tô thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Nguyễn Quốc Trọng
(Cập nhật lúc 14:35 ngày 28/6/2019)
I. Thông tin khách hàng:
Tên khách hàngNGUYỄN QUỐC TRỌNG
Địa chỉThôn 8, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
Mã khách hàng5101-206697308
Xếp hạng tín dụngBB
Dư nợ hiện tại
Nợ gốc: 330.000.000 VND
Nợ lãi: 129.357.013 VND
 Nhóm nợ tại thời điểm 24/5/2019Nhóm 5 
 Ngành nghề SXKD theo hệ thống XHTD nội bộ Chăn nuôi bò sinh sản
 
II. Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do ông Phạm Công Liên và bà Nguyễn Thị Lệ Huyền đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm số 19/TB-NHNo-ĐT, ngày 24/5/2019 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Đăk Tô Kon Tum, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu (nghĩa vụ được bảo đảm) theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và quy định của pháp luật như sau:
1. Tài sản bảo đảm bị thu giữ: Đất trồng cây lâu năm và vườn cây cao su gắn liền trên đất. 
a) Quyền sử dụng đất:
- Đặc điểm: Đất trồng cây công nghiệp lâu năm theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV420707 do UBND huyện Đăk Tô cấp ngày 08/9/2015.
- Số lượng: Diện tích 12.356,4m2.
- Địa điểm tài sản: Thôn 4, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
b) Vườn cây cao su gắn liền trên đất:
- Đặc điểm: Giống cao sản, cây cao su phát triển đồng đều; thời điểm trồng: Năm 2005.
- Số lượng: 700 cây.
- Địa điểm tài sản: Thôn 4, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
2. Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
3. Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút ngày 17/7/2019 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
4. Địa điểm thu giữ tài sản: Tại thôn 4, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
5. Ông Phạm Công Liên và bà Nguyễn Thị Lệ Huyền phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu ông Phạm Công Liên và bà Nguyễn Thị Lệ Huyền có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.
 
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818