Agribank Chi nhánh huyện Đăk Tô Kon Tum thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Trần Phúc Vinh
(Cập nhật lúc 15:35 ngày 28/6/2019)
I. Thông tin khách hàng:
Tên khách hàngTRẦN PHÚC VINH
Địa chỉThôn 4, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
Mã khách hàng5101-056311968
Xếp hạng tín dụngBB
Dư nợ hiện tại
Nợ gốc: 630.000.000 VND
 Nợ lãi: 153.378.958 VND
 Nhóm nợ tại thời điểm 24/5/2019 Nhóm 5
 Ngành nghề SXKD theo hệ thống XHTD nội bộ Chăn nuôi bò sinh sản
 
II. Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do ông Trần Phúc Vinh và bà Trần Thị Thanh Nga đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm số 20/TB-NHNo-ĐT, ngày 24/5/2019 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Đăk Tô Kon Tum, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu (nghĩa vụ được bảo đảm) theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và quy định của pháp luật như sau:
1. Tài sản bảo đảm bị thu giữ: 
1.1. Tài sản thứ nhất: Quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền trên đất:
a) Quyền sử dụng đất:
- Đặc điểm: Đất trồng cây hàng năm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB666892, thửa đất số 40b, tờ bản đồ số 14, số vào sổ CH00086, do UBND huyện Đăk Tô cấp ngày 27/8/2010.
- Số lượng: Diện tích 370 m2 .
- Địa điểm tài sản: Thôn 4, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
b) Nhà ở gắn liền trên đất:
- Đặc điểm: Nhà xây cấp IV; thời điểm xây dựng: Năm 2013.
- Số lượng: Diện tích 100 m2.
- Địa điểm tài sản: Thôn 4, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. 
1.2 Tài sản thứ hai: Quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền trên đất:
a) Quyền sử dụng đất:
- Đặc điểm: Đất trồng cây hàng năm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ481748, số thửa không có số, số tờ bản đồ không có số, số vào sổ 01431 QSDĐ/504 QĐUB(H), do UBND huyện Đăk Tô cấp ngày 06/09/2004.
- Số lượng: Diện tích 400 m2 .
- Địa điểm tài sản: Thôn 4, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
b) Nhà ở gắn liền trên đất:
- Đặc điểm: Nhà xây cấp IV; thời điểm xây dựng: Năm 2010.
- Số lượng: Diện tích 150 m2.
- Địa điểm tài sản: Thôn 4, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
2. Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
3. Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 16 giờ 00 phút ngày 17/7/2019 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
4. Địa điểm thu giữ tài sản: Tại thôn 4, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
5. Ông Trần Phúc Vinh và bà Trần Thị Thanh Nga phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu ông Trần Phúc Vinh và bà Trần Thị Thanh Nga có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.
 
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818