Agribank Chi nhánh Thành phố Hải Dương thông báo thu giữ tài sản đảm bảo
(Cập nhật lúc 16:28 ngày 15/7/2019)
I. Thông tin khách hàng:
- Tên khách hàng: ĐINH THỊ THOI
- Địa chỉ: Thôn Khánh Hội – Xã Nam Đồng – Thành phố Hải Dương.
- Mã khách hàng: 2301-162163011
- Xếp hạng tín dụng: Không
- Dư nợ hiện tại: 309.000.000 đồng
+ Nợ gốc: 309.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm linh chín triệu đồng).
+ Nợ lãi: 223.537.333 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi ba triệu năm trăm ba mươi bẩy ngàn ba trăm ba mươi ba đồng).
- Nhóm nợ vào thời điểm hiện tại:  Nợ đã XLRR.
- Ngành nghề SXKD theo hệ thống XHTD nội bộ: Kinh doanh vật liệu xây dựng

II. Thông tin về tài sản cần thu giữ của khoản vay:
Do chủ sở hữu tài sản là Ông Đinh Văn Đảm và Bà Bùi Thị Vui đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm thu hồi nợ vay ngày 12/06/2018 của Agribank chi nhánh Thành phố Hải Dương – Phòng GD Tiền Trung. Nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản đảm để xử lý thu hồi nợ của Ông Đinh Văn Đảm và Bà Bùi Thị Vui (Địa chỉ nơi có tài sản: Thôn Khánh Hội , Xã Nam Đồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) để xử lý thu hồi nợ xấu (Nợ gốc liên quan đến tài sản này là 309.000.000 đồng và toàn bộ nợ lãi trong hạn, quá hạn liên quan đến số dư nợ gốc của tài sản này) theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và quy định của Pháp luật như sau: 
1. Tài sản bảo đảm bị thu giữ:
Quyền sử dụng đất của bên thứ 3, tại địa chỉ: Thôn Khánh Hội – Xã Nam Đồng thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 454874, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H 750, do UBND Huyện Nam Sách cấp ngày 16 tháng 01 năm 2007
1.1. Đặc điểm tài sản:
+ Quyền sử dụng đất:
- Thửa đất số: 435
- Tờ bản đồ số: 08
- Địa chỉ thửa đất:  Thôn Khánh Hội - Xã Nam Đồng – Huyện Nam Sách(nay là thành phố Hải Dương), tỉnh Hải Dương.
- Diện tích: 222 m2 (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi hai mét vuông)
- Trong đó : Đất ở tại nông thôn : 222 m2
- Hình thức sử dụng: + Sử dụng riêng:  222 m2; 
  + Sử dụng chung: 0 m2
- Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn 
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
-+ Tài sản gắn liền với đất:
- Loại tài sản: Nhà ở BTCT
- Địa chỉ nơi có tài sản: Thôn Khánh Hội – Xã nam Đồng – Thành phố Hải Dương
- Diện tích xây dựng: 70m2, diện tích sử dụng 70m2
- Kết cấu: Nhà ở BTCT 1 tầng ,
- Năm hoàn thành xây dựng 2006.
+ Giấy tờ về tài sản: 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 454874, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H 750, do UBND Huyện Nam Sách cấp ngày 16 tháng 01 năm 2007
2. Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
3. Thời gian và địa điểm thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 07 năm 2019 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
4. Địa điểm thu giữ tài sản: Thôn Khánh Hội – Xã Nam Đồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
5. Bà Đinh Thị Thoi, Bên thế chấp tài sản là Ông Đinh Văn Đảm và Bà Bùi Thị Vui và các bên liên quan (nếu có) phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
6.  Trong quá trình thu giữ tài sản bảo đảm nếu Bà Đinh Thị Thoi, hoặc Ông Đinh Văn Đảm và Bà Bùi Thị Vui và các bên liên quan (nếu có) có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm Pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Uỷ ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818