Chi nhánh huyện Ninh Giang Hải Dương thông báo thu giữ tài sản bảo đảm
(Cập nhật lúc 9:0 ngày 16/7/2019)
I. Thông tin khách hàng:
- Tên khách hàng: NGUYỄN MINH TUẤN
- Địa chỉ: Thôn Văn Hội, xã Văn Hội, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
- Mã khách hàng: 2302-133987068
- Xếp hạng tín dụng: Loại D
- Dư nợ hiện tại: 
+ Nợ gốc: 1.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm  triệu đồng).
+ Nợ lãi: Chưa thanh toán từ ngày 25/02/2017.
- Nhóm nợ vào thời điểm hiện tại: 
- Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Sản xuất đồ mộc dân dụng.

II. Thông tin về tài sản cần thu giữ của khoản vay:
Do chủ sở hữu tài sản là ông Nguyễn Minh Tuấn và bà Nguyễn Thị Thơ đã không có mặt tại địa phương từ ngày 10/05/2019, khoản vay của khách hàng đã chuyển sang nợ quá hạn từ ngày 17/10/2017. Nay Agribank Chi nhánh huyện Ninh Giang Hải Dương thông báo về việc thu giữ tài sản đảm bảo của ông Nguyễn Minh Tuấn và bà Nguyễn Thị Thơ  để xử lý thu hồi nợ quá hạn (Nợ gốc liên quan đến tài sản này là 1.500.000.000 đồng và toàn bộ nợ lãi trong hạn, quá hạn liên quan đến số dư nợ gốc của tài sản này) theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và quy định của Pháp luật như sau: 
1. Tài sản bảo đảm bị thu giữ:
1.1 Tài sản thứ nhất.
a. Đặc điểm: 
* Quyền sử dụng đất : 
- Diện tích thế chấp: 289m2 (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi chín mét vuông).
- Thửa đất số: 270; Tờ bản đồ số: 33.
* Tài sản gắn liền với đất: 
- Loại tài sản: Nhà ở 02 tầng xây BTCT mái thái cùng toàn bộ công trình xây dựng gắn liền với đất tại địa chỉ: Thôn Văn Hội, xã Văn Hội, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.
b. Chủ sở hữu tài sản: Ông Nguyễn Minh Tuấn và Bà Nguyễn Thị Thơ. Địa chỉ liên hệ: Thôn Văn Hội, xã Văn Hội, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.
* Giấy tờ chứng minh QSDĐ
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BX836886 do UBND huyện Ninh Giang cấp ngày 24/08/2015. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH00262
1.2 Tài sản thứ hai.
a. Đặc điểm: 
* Quyền sử dụng đất: 
- Diện tích thế chấp: 235m2 (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi năm mét vuông).
- Thửa đất số: 233a; Tờ bản đồ số: 03.
b. Chủ sở hữu tài sản: Ông Nguyễn Minh Tuấn và Bà Nguyễn Thị Thơ. Địa chỉ liên hệ: Thôn Văn Hội, xã Văn Hội, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.
* Giấy tờ chứng minh QSDĐ
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ499291 do UBND huyện Ninh Giang cấp ngày 31/12/2010. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH00023.
2. Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
3. Thời gian và địa điểm thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 7 năm 2019 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
4. Địa điểm thu giữ tài sản: Thôn Văn Hội, xã Văn Hội, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.
5. Ông Nguyễn Minh Tuấn cùng bà Nguyễn Thị Thơ và các bên liên quan (nếu có) phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm Ông Nguyễn Minh Tuấn cùng bà Nguyễn Thị Thơ và các bên liên quan (nếu có) có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm Pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Uỷ ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818