Agribank – Chi nhánh Hải Dương II thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của khách hàng Vũ Thị Loan
(Cập nhật lúc 14:18 ngày 16/7/2019)
I. Thông tin khách hàng:
Tên khách hàngVŨ THỊ LOAN
Địa chỉHoàng Tân - TP Chí Linh - Tỉnh Hải Dương.
Mã khách hàng2311-107300513
Xếp hạng tín dụngC
Dư nợ hiện tại
Gốc: 400.000.000 VNĐ
Nợ lãi: 44.347.222 VNĐ
Nhóm nợ tại thời điểm: …/7/2019 Nhóm 4
Ngành nghề SXKD theo hệ thống XHTD nội bộ Đào ao thả cá và chăn nuôi lợn 
 
 II. Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay: 
Do bà Vũ Thị Loan đã vi phạm hợp đồng tín dụng đã ký kết với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương II, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ (nghĩa vụ được bảo đảm) theo qui định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và qui định của pháp luật như sau:
-Tài sản bảo đảm bị thu giữ: 
+) Tài sản thứ nhất
+ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của bà Vũ Thị Loan được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 717538, do UBND thị xã Chí Linh cấp ngày 13/10/2016, số vào sổ CH.03461. 
+ Địa chỉ: Đại Bát, Hoàng Tân, Chí Linh, Hải Dương.
+ Thửa đất số: 550, tờ bản đồ số: 09
+ Diện tích 161 m2 (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi mốt mét vuông)
+ Mục đích sử dụng: Đất nuôi trồng thủy sản
+ Thời gian sử dụng: Lâu dài
+) Tài sản thứ hai
+ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của bà Vũ Thị Loan được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 717536, do UBND thị xã Chí Linh cấp ngày 13/10/2016, số vào sổ CH.03460. 
+ Địa chỉ: Đại Bát, Hoàng Tân, Chí Linh, Hải Dương.
+ Thửa đất số: 547, tờ bản đồ số: 09
+ Diện tích 207 m2 (Bằng chữ: Hai trăm linh bẩy mét vuông)
+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 70 m2 ; đất LNK: 137 m2
+ Thời gian sử dụng: Lâu dài
Chủ sở hữu tài sản: Bà Vũ Thị Loan.
1.Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
2.Thời gian thu giữ tài sản dự kiến: Bắt đầu từ 8 giờ ngày 6/8/2019 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
3. Địa điểm thu giữ tài sản: thửa đất số số 550, tờ bản đồ số 09 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 717538, do UBND thị xã Chí Linh cấp ngày 13/10/2016, số vào sổ CH 03461. Địa chỉ: Đại Bát, Hoàng Tân, Chí Linh, Hải Dương (Nơi có tài sản).
4. Bà Vũ Thị Loan phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường. 
5. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu Bà Vũ Thị Loan có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền đề nghị Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm. 

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818