Chi nhánh Hải Dương II thông báo thu giữ TSĐB của khách hàng Dương Thị Nhung
(Cập nhật lúc 10:36 ngày 19/7/2019)
I. Thông tin khách hàng:
Tên khách hàngDƯƠNG THỊ NHUNG
Địa chỉXã Nam Tân – huyện Nam Sách - Tỉnh Hải Dương.
Mã khách hàng2311-201776616
Xếp hạng tín dụngD
Dư nợ hiện tại
Gốc: 3.850.000.000 VNĐ
 Nợ lãi: 1,292,570,208 VNĐ
 Nhóm nợ tại thời điểm: 10/7/2019 Nhóm 5
 Ngành nghề SXKD theo hệ thống XHTD nội bộ Chăn nuôi 
 II. Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay: 
Do bà Dương Thị Nhung đã vi phạm hợp đồng tín dụng đã ký kết với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương II, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ (nghĩa vụ được bảo đảm) theo qui định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và qui định của pháp luật như sau:
-Tài sản bảo đảm bị thu giữ: 
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất số BQ 171682, số vào sổ cấp GCN số CH 00047, do UBND huyện Nam Sách cấp ngày 02/10/2014. Cụ thể như sau:
-Thửa đất số: 128  Tờ bản đồ số: 25
-Địa chỉ thửa đất: Trung Hà, Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương.
-Diện tích: 478,8 m2 (Bằng chữ: Bốn trăm bẩy mươi tám phẩy tám mét vuông).
-Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở bê tông cốt thép, cấp (hạng) III, số tầng: 03 tầng. Diện tích xây dựng 175 m2, diện tích sàn: 525 m2
-Chủ sở hữu: Ông Trần Văn Thiện, Bà Dương Thị Nhung.
1.Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
2.Thời gian thu giữ tài sản dự kiến: Bắt đầu từ 8 giờ ngày 08/8/2019 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
4. Địa điểm thu giữ tài sản: thửa đất số số 128  Tờ bản đồ số: 25 được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất số BQ 171682, số vào sổ cấp GCN số CH 00047, do UBND huyện Nam Sách cấp ngày 02/10/2014, địa chỉ: Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương (Nơi có tài sản).
5. Ông Trần Văn Thiện, Bà Dương Thị Nhung phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường. 
6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu Ông Trần Văn Thiện, Bà Dương Thị Nhung có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền đề nghị Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm. 

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818