Agribank thông báo thông tin thu giữ TSBĐ của khách hàng Hồ Đình Thành
(Cập nhật lúc 13:53 ngày 23/8/2019)
I. Thông tin khách hàng:
Tên khách hàngÔng: HỒ ĐÌNH THÀNH
Mã khách hàng3707-106941592
Địa chỉThôn Bắc Trà, xã Hương Trà, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Xếp hạng tín dụngD
Dư nợ hiện tạiNợ gốc: 337.000.000 đồng
  Nợ lãi: 117.367.556 đồng (Tạm tính đến ngày 31/7/2019)
 Nhóm nợ tại thời điểm 31/7/2019 Nhóm 5
 Ngành nghề SXKD theo hệ thống XHTD nội bộ Cải tạo, sửa chửa nhà ở                  
 
 II. Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do ông Hồ Đình Thành đã vi phạm thời hạn thanh toán nợ vay theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm số 022019/TB ngày 15/07/2019 của Agribank chi nhánh huyện Hương Khê Hà Tĩnh II - Phòng giao dịch Phúc Trạch. Nay Agribank chi nhánh huyện Hương Khê Hà Tĩnh II thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và quy định của pháp luật như sau:
 
1. Tài sản bảo đảm bị thu giữ (Tài sản thế chấp) là:
1.1. Giá trị quyền sử dụng đất số CD 231070 tại thửa đất số 05, tờ bản đồ số 07, diện tích: 342 m2, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH00737 và quyết định số 2221/QĐ-UBND ngày 01/04/2016 do UBND huyện Hương Khê cấp ngày 01/04/2016. Địa chỉ nơi có đất: Thôn Bắc Trà, xã Hương Trà, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, mang tên ông Hồ Đình Thành và bà Hoàng Thị Quỳnh Nga.
 
1.2. Giá trị quyền sử dụng đất số BV 960578 tại thửa đất số 209, tờ bản đồ số 7, diện tích: 366,7 m2, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH00143 và quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 do UBND huyện Hương Khê cấp ngày 18/11/2014. Địa chỉ nơi có đất: Thôn Bắc Trà, xã Hương Trà, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, mang tên ông Hồ Đình Thành và bà Hoàng Thị Quỳnh Nga.
 
2. Lý do thu giữ tài sản bảo đảm: Để xử lý thu hồi nợ
 
3. Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 14 giờ 30 phút ngày 15/8/2019 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
 
4. Địa điểm thu giữ tài sản: Tại nơi có tài sản là:
- Tại thửa đất số 05, tờ bản đồ số 07, địa chỉ: Thôn Bắc Trà, xã Hương Trà, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;
- Tại thửa đất số 209, tờ bản đồ số 7, địa chỉ: Thôn Bắc Trà, xã Hương Trà, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
 
5. Ông Hồ Đình Thành, bà Hoàng Thị Quỳnh Nga và các bên liên quan phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Agribank thì phải bồi thường.
 
6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu ông Hồ Đình Thành, bà Hoàng Thị Quỳnh Nga và các bên liên quan có dấu hiệu chống đối, cản trở gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Chi nhánh có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Chi nhánh thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818