Điều chỉnh lãi suất tiền gửi tại Sở giao dịch Agribank từ 27/11/2014
(Cập nhật lúc 9:30 ngày 28/11/2014)
Từ 27/11/2014, Sở Giao dịch Agribank áp dụng mức lãi suất linh hoạt mới đối với hầu hết các kỳ hạn đối với khách hàng cá nhân. Lãi suất huy động đối với các kỳ hạn gửi bằng đồng EUR, đồng USD cũng được điều chỉnh.
Theo đó, lãi suất tiết kiệm linh hoạt áp dụng đối với cá nhân gửi bằng đồng VND, USD, EUR lần lượt như sau:

- Đồng VND:
Không kỳ hạn: 1,00%/năm.
Kỳ hạn 1 tháng: 4,00%/năm.
Kỳ hạn 2 tháng: 4,50%/năm.
Kỳ hạn 3 tháng: 5,00%/năm.
Kỳ hạn 6 tháng: 5,50%/năm.
Kỳ hạn 9 tháng: 5.80%/năm.
Kỳ hạn 12 tháng: 6,30%/năm.
Kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng: 6,50%/năm.
- Đồng USD:
Không kỳ hạn: 0,2%/năm.
Kỳ hạn 1 tháng; 2 tháng; 3 tháng; 6 tháng; 9 tháng; 12 tháng; 18 tháng; 24 tháng áp dụng chung mức lãi suất 0,75%/năm.

- Đồng EUR:
Không kỳ hạn: 0,20%/năm.
Kỳ hạn 1 tháng; 2 tháng; 3 tháng; 6 tháng; 9 tháng; 12 tháng; 24 tháng áp dụng chung mức lãi suất 0,75%/năm.
Lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng EUR áp dụng các mức như sau:
Tiền gửi thanh toán; không kỳ hạn: 0,20%/năm.
Kỳ hạn 1 tháng; 2 tháng; 3 tháng; 6 tháng; 9 tháng; 12 tháng; 24 tháng áp dụng chung mức lãi suất 0,75%/năm.
Lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm bằng đồng EUR đối với khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp được áp dụng các mức như sau:
Tiền gửi thanh toán; không kỳ hạn: 0,10%/năm.
Kỳ hạn 3 tháng: 0,50%/năm.
Kỳ hạn 6 tháng; 9 tháng; 12 tháng; 24 tháng áp dụng chung mức lãi suất 0,75%/năm.
Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp gửi tiết kiệm bằng đồng VND kỳ hạn 24 tháng được hưởng các mức lãi suất 6,30%/năm.

Thông tin lãi suất áp dụng cho ngoại tệ hoặc thông tin khác, quý khách vui lòng tham khảo chi tiết hoặc liên hệ trực tiếp tại quầy giao dịch - Sở Giao dịch Agribank hay gọi số điện thoại (04) 38.313.765/ 38.313.720.
 
Mai Phương - Trụ sở chính Agribank
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818