Agribank Thanh Hóa thông báo thay đổi tên Chi nhánh và điều chỉnh phạm vi quản lý của Agribank chi nhánh Nam Thanh Hóa
(Cập nhật lúc 15:52 ngày 4/1/2019)
Căn cứ văn bản số 1050/THH2 ngày 25/10/2018 của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa về chấp thuận thay đổi tên Chi nhánh; thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch, địa điểm phòng giao dịch;
Căn cứ Quyết định số 1223/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 28/11/2018 về thay đổi tên gọi Agribank Chi nhánh huyện Quảng Xương Thanh Hóa và các phòng giao dịch phụ thuộc;

Căn cứ Quyết định của Hội đồng Thành viên số 1252/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 28/11/2018 về điều chỉnh phạm vi quản lý của Chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Agribank Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa thông báo thay đổi tên gọi Chi nhánh và điều chỉnh phạm vi quản lý của Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa như sau:

1. Thay đổi tên gọi Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Chi nhánh huyện Quảng Xương Thanh Hóa thành:

- Tên gọi mới: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Chi nhánh Nam Thanh Hóa

- Tên viết tắt: Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa.

- Địa chỉ: Số 56, Phố 2,  Thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 0100686174-515, đăng ký thay đổi lần thứ 6, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 27/12/2018.

3. Họ và tên người đứng đầu Chi nhánh

- Ông Trần Văn Thành, Giám đốc Chi nhánh.

- Số điện thoại: 0903.400.808

4. Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa được giao quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động theo đúng quy định về tổ chức hoạt động của các Chi nhánh, Phòng giao dịch như sau:

- Chi nhánh loại II: Agribank Chi nhánh Ba Đình Nam Thanh Hóa, Agribank Chi nhánh Số 2 Nam Thanh Hóa, Agribank Chi nhánh huyện Nông Cống Nam Thanh Hóa, Agribank Chi nhánh Tĩnh Gia Nam Thanh Hóa, Agribank Chi nhánh Nghi Sơn Nam Thanh Hóa, Agribank Chi nhánh huyện Như Thanh Nam Thanh Hóa, Agribank Chi nhánh huyện Như Xuân Nam Thanh Hóa và Agribank Chi nhánh huyện Thường Xuân Nam Thanh Hóa.

- Các phòng giao dịch: Phòng giao dịch Ghép Nam Thanh Hóa, Phòng giao dịch Quảng Lưu Nam Thanh Hóa, Phòng giao dịch Quảng Ngọc Nam Thanh Hóa, Phòng giao dịch Số 1 Chi nhánh Ba Đình Nam Thanh Hóa, Phòng giao dịch Số 7 Chi nhánh Ba Đình Nam Thanh Hóa, Phòng giao dịch An Hoạch Chi nhánh Số 2 Nam Thanh Hóa, Phòng giao dịch Cầu Quan Chi nhánh huyện Nông Cống Nam Thanh Hóa, Phòng giao dịch Hải Ninh Chi nhánh huyện Tĩnh Gia Nam Thanh Hóa, Phòng giao dịch Xuân Lâm Chi nhánh Nghi Sơn Nam Thanh Hóa, Phòng giao dịch Bãi Trành Chi nhánh huyện Như Xuân Nam Thanh Hóa, Phòng giao dịch Luận Thành Chi nhánh huyện Thường Xuân Nam Thanh Hóa.

Agribank chi nhánh tỉnh Thanh Hóa trân trọng thông báo để Quý cơ quan, quý khách hàng được biết và tiện trong giao dịch.
 
Agribank chi nhánh tỉnh Thanh Hóa
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818