Agribank Đồng Tháp triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2019
(Cập nhật lúc 9:45 ngày 31/1/2019)
Sáng ngày 27/01/2019, Agribank Đồng Tháp tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2019.
Chủ trì hội nghị, ông Hoàng Xuân Tuất - Giám Đốc Agribank Đồng Tháp - đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 của Chi nhánh, cụ thể như sau: Tổng nguồn vốn huy động đạt 10.110 tỷ đồng, tăng 1.307 tỷ đồng so với năm 2017, đạt 98,90% kế hoạch. Dư nợ cho vay thông thường đạt 13.995 tỷ đồng (chưa kể dư nợ cho vay ủy thác 33 tỷ đồng), tăng 1.501 tỷ đồng so đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng 12,02%, đạt 99,97% kế hoạch năm.
 
 
 
Điểm giao dịch lưu động bằng xe chuyên dùng tại huyện Tam Nông đã thực hiện được 28 phiên giao dịch, phục vụ 1.740 lượt khách hàng với 2.789 bút toán giao dịch: cho vay 17,46 tỷ đồng, thu nợ vay (gốc + lãi) 15,16 tỷ đồng, huy động vốn 1,31 tỷ đồng; chuyển tiền 2,89 tỷ đồng và dịch vụ khác về thẻ, đại lý bảo hiểm…Về nợ xấu nội bảng: tỷ lệ nợ xấu 0,29%/Tổng dư nợ; thu hồi nợ đã xử lý 22,524 tỷ đồng, đạt 199,33% kế hoạch.  Doanh thu phí dịch vụ là 39,057 tỷ đồng, đạt 100,79% kế hoạch giao (so với năm 2017 tăng 8,95 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng 30%), nhóm thanh toán trong nước chiếm tỷ trọng lớn nhất 41%.
 
Trong năm, Chi nhánh đã trả tiền thừa cho khách hàng 1.452 món với tổng số tiền 5,74 tỷ đồng, món trả tiền thừa cao nhất là 700 triệu đồng. Năm 2018, kết quả tài chính tốt và bảo đảm thu nhập cho CBNV.
 
Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, Agribank Đồng Tháp vẫn luôn nỗ lực trong việc đóng góp và tài trợ cho địa phương thông qua công tác an sinh xã hội. Trong năm 2018, đã thực hiện tài trợ với số tiền 6,23 tỷ đồng, bao gồm các hoạt động như: trao tặng 202 nhà tình thương, Quỹ khuyến học... Tổng số tiền lũy kế thực hiện cho công tác an sinh xã hội của Agribank Đồng Tháp lên đến 34 tỷ đồng đã góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu Agribank đến với cộng đồng.
 
Năm 2018 là một năm đầy khó khăn trong hoạt động kinh doanh của Agribank nói chung và Agribank Đồng Tháp nói riêng, nhưng với sự quyết liệt và công tác chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc, sự nỗ lực của hơn 400 cán bộ viên chức đã giúp Agribank Đồng Tháp hoàn thành các mục tiêu đã đề ra một cách hiệu quả.
 
 
 
Ngoài những mặt đã làm được nêu trên, Hội nghị còn được nghe những đánh giá và phân tích cụ thể nguyên nhân tồn tại của những nhiệm vụ chưa thực hiện được trong năm 2018. Qua đó, đề ra những giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2019. Cụ thể:
 
Thứ nhất, lấy mục tiêu tài chính, đảm bảo tiền lương cho người lao động làm trung tâm để xây dựng các chỉ tiêu tăng trưởng, tạo sự gắn kết giữa các chỉ tiêu, phù hợp với khả năng thực hiện của từng đơn vị.
 
Thứ hai, thường xuyên rà soát, đôn đốc và đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, đồng thời có giải pháp phù hợp khi gặp vấn đề khó khăn trong quá trình kinh doanh.
 
Thứ ba, tiếp tục thực hiện chính sách khen thưởng các đơn vị, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh tạo động lực kinh doanh cho người lao động.
 
Thứ tư, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của chính quyền địa phương trong hoạt động kinh doanh.
 
Trong năm 2019, tuy trước mắt còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần quyết tâm cao, cùng sự đồng lòng của tập thể cán bộ viên chức, sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc, mà quan trọng hơn hết là sự tin tưởng ủng hộ của Quý khách hàng sẽ giúp Agribank Đồng Tháp hoàn thành các mục tiêu kinh doanh đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh của Agribank.
 
Quỳnh Hoa - Agribank Đồng Tháp
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818