Agribank Tiền Giang triển khai hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019
(Cập nhật lúc 14:37 ngày 11/7/2019)
Nhằm đánh giá hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và đưa ra định hướng, mục tiêu, giải pháp hoạt động kinh doanh những tháng cuối năm 2019, ngày 5/7/2019, Agribank Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh. 
Trong 6 tháng đầu năm 2019, Tiền Giang đạt được những kết quả tích cực về tăng trưởng kinh tế, sản xuất công nghiệp, đầu tư, thu ngân sách, phát triển doanh nghiệp, du lịch, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ,… Tuy nhiên tình hình trên địa bàn cũng còn một số khó khăn như sản xuất lúa được mùa nhưng mất giá, dịch tả heo Châu Phi xuất hiện tại một số huyện làm cho giá heo giảm, người chăn nuôi không có lời, thậm chí lỗ, hoạt động đánh bắt hải sản không hiệu quả do sản lượng thấp,...
 
Với quyết tâm cao của tập thể người lao động và sự quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Giám đốc một cách năng động, sâu sát, nâng cao vai trò chủ động của các đơn vị cơ sở, phù hợp với diễn biến tình hình kinh tế và thị trường tiền tệ nên hoạt động kinh doanh của chi nhánh đạt kết quả tốt, tạo được thế mạnh của Agribank trên địa bàn, tiếp tục phát triển ổn định, đảm bảo khả năng thanh khoản, an toàn vốn và tình hình tài chính khả quan, đảm bảo tiền lương và thu nhập cho người lao động.                     
                    
Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2019, nguồn vốn huy động có sự tăng trưởng tốt ngay từ đầu năm; Dư nợ cho vay, đặc biệt là dư nợ cho vay trung dài hạn, nhất là dư nợ cho vay khách hàng pháp nhân đạt kế hoạch đề ra; Công tác tiếp cận khách hàng mới để khai thác nhu cầu được thực hiện tốt. Công tác rà soát xử lý nợ tiềm ẩn rủi ro, xử lý nợ xấu, sàng lọc khách hàng, chấn chỉnh hồ sơ cấp tín dụng được thực hiện tích cực; Công tác thu hồi nợ xử lý rủi ro đạt kết quả tốt; Công tác tự kiểm tra kiểm soát theo đề cương của Agribank được thực hiện nghiêm túc, hỗ trợ các chi nhánh trực thuộc chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại về mặt nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh của đơn vị; Các mặt hoạt động khác như tổ chức cán bộ và đào tạo, xây dựng cơ bản, thông tin tuyên truyền và hoạt động đoàn thể đều đạt kết quả tốt, góp phần ổn định và tăng trưởng hoạt động kinh doanh của chi nhánh.
 
Tính đến 30/6/2019, tổng nguồn vốn huy động toàn chi nhánh tăng 1.719 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 8,9% so 31/12/2018, chiếm 34,6% thị phần huy động vốn trên địa bàn, tăng 2,5% so với cuối năm 2018; Tổng dư nợ cho vay (quy VND) tăng 689 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 5,8% so với đầu năm, chiếm 25,4% thị phần cho vay trên địa bàn, tăng 1,1% so với cuối năm 2018. Về doanh thu dịch vụ 6 tháng năm 2019 đạt 47,4% kế hoạch năm và tăng 35,7% so với cùng kỳ năm trước. So với cùng kỳ năm trước, hầu hết các nhóm dịch vụ đều tăng trưởng cao. 
 
Hội nghị cũng đề ra những giải pháp để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ở các chỉ tiêu chủ yếu cho 6 tháng cuối năm 2019 như khai thác có hiệu quả các chương trình tiết kiệm dự thưởng, chương trình trái phiếu; Tăng cường tiếp cận và khai thác khách hàng mới; Thường xuyên bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Kiểm soát hiệu quả chất lượng tín dụng bên cạnh kiểm soát tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp nhất. Đẩy mạnh công tác bán chéo sản phẩm; Từng chi nhánh phải xây dựng chương trình hành động, giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh theo chỉ tiêu được giao.
  
Tại Hội nghị, Giám đốc Chi nhánh Nguyễn Văn Huỳnh phát biểu chỉ đạo: “Để giữ vững và phát huy là một Ngân hàng thương mại Nhà nước có vai trò chủ đạo, chủ lực của thị trường tài chính, tiền tệ trên địa bàn nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân, toàn thể người lao động của chi nhánh phải nỗ lực hơn nữa, tuân thủ các quy định, cơ chế của Ngân hàng Nhà nước và Agribank; Tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng tại tất cả các chỉ tiêu hiện nay; Tăng cường tự kiểm tra và kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoạt động kinh doanh của từng chi nhánh; Bảo đảm an toàn kho quỹ;  Khai thác có hiệu quả hoạt động truyền thông, quảng bá thương hiệu và sản phẩm, dịch vụ nhất là những sản phẩm thế mạnh; Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng trên cơ sở nâng cao chất lượng tín dụng; Phản ánh và tham mưu kịp thời cho Ban Giám đốc về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh từ các phòng chuyên đề và các chi nhánh loại II trực thuộc; Thể hiện vai trò của người đứng đầu ở từng bộ phận. Đồng thời phát động phong trào thi đua lập thành tích đến từng người lao động để khơi gợi tinh thần và tạo động lực làm việc với  định hướng rõ ràng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh trong năm 2019”.
     
Những tháng cuối năm 2019, hoạt đông ngân hàng sẽ tiếp tục chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ sự tăng trưởng liên tục của các tổ chức tín dụng trên địa bàn và những dự báo thách thức về tình hình kinh tế - xã hội .. nhưng với sự điều hành linh hoạt của Ban Giám đốc và sự nỗ lực của toàn thể nhân viên, Agribank Tiền Giang quyết tâm hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ kinh doanh năm 2019, duy trì sự phát triển ổn định bền vững, góp phần ổn định thị trường tài chính tiền tệ trong tỉnh.

Nguyễn Quốc Trí - Agribank Tiền Giang
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818