Agribank tham gia Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”
(Cập nhật lúc 16:14 ngày 25/7/2019)
Ngày 25/07/2019, tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đảng ủy Cơ quan ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết  “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng” cho cấp ủy, cán bộ chủ chốt các đơn vị trong ngành Ngân hàng trên địa bàn Hà Nội.
Về phía Ngân hàng Nhà nước có đồng chí Nguyễn Kim Anh - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự và chủ trì hội nghị; đồng chí Đại tá, PGS TS Nguyễn Tùng Hưng – Trưởng phòng ATTTT/BTL86 báo cáo viên của Bộ tư lệnh An ninh mạng – Bộ Quốc phòng. Về phía Agribank có đồng chí Tiết Văn Thành – Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc, các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Agribnak, Thành viên HĐTV và một số lãnh đạo Ban Trung tâm tại Trụ sở chính.
 
 
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh phát biểu tại Hội nghị
 
Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh khẳng định vai trò của an ninh mạng trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay là cần thiết, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng đối với việc tham mưu cho Đảng và Nhà nước trong công tác đảm bảo an ninh tiền tệ quốc gia và phòng chống tội phạm trên lĩnh vực không gian mạng hiện nay. Đồng chí Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt các đơn vị trong Ngành Ngân hàng trên địa bàn Hà Nội phải nêu cao tinh thần học tập, quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng” của Bộ Chính trị. Qua đó, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác, đấu tranh làm thất mại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên lĩnh vực an ninh mạng và không gian mạng hiện nay.

 
 Đại tá, PGS TS Nguyễn Tùng Hưng – Trưởng phòng ATTTT/BTL86
báo cáo viên của Bộ tư lệnh An ninh mạng – Bộ Quốc phòng
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên, truyền đạt, quán triệt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số Nghị quyết số 29-NQ/TW và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng” của Bộ Chính trị, trong đó tập trung làm rõ các nội dung về: Mục tiêu; quan điểm chỉ đạo; các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng” và “ Chiến lược An ninh mạng quốc gia”. Đồng thời, cung cấp thêm cho các đại biểu một số thông tin về tình hình phát triển, quản lý, sử dụng mạng công nghệ thông tin, truyền thông, những tác động và những nhiệm vụ đặt ra cho cán bộ, đảng viên đối với các vấn đề về an ninh mạng hiện nay nói chung và an ninh mạng đối với hệ thống tài chính ngân hàng nói riêng.
 
 

Quang cảnh Hội nghị 
 
Thông qua hội nghị giúp cho cấp ủy, cán bộ chủ chốt trong Ngành Ngân hàng trên địa bàn Hà Nội nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết. Đồng thời, nâng cao nhận thức về vai trò của an ninh mạng, mối đe dọa từ không gian mạng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay; từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả các âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và tội phạm trên không gian mạng, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh tiền tệ, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.
 
Minh Trung - Trụ sở chính 

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818