Agribank Đà Nẵng sơ kết hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm và Hội nghị Người lao động năm 2019
(Cập nhật lúc 8:36 ngày 1/8/2019)
Ngày 26/7/2019, Agribank Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2019 và Hội nghị Người lao động năm 2019. Hội nghị có sự tham dự của 300 đại biểu là đại biểu đương nhiên và đại biểu được bầu từ các đơn vị trực thuộc.
Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Ngọc Ân - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh đạt được trong 06 tháng đầu năm với các chỉ tiêu cơ bản kinh doanh cơ bản như sau: Nguồn vốn đến 30/6/2019 đạt 20.506 tỷ đồng, tăng 710 tỷ đồng so đầu năm, tỷ lệ tăng đạt 3,6%, hoàn thành 91% kế hoạch Trụ sở chính giao năm 2019 trong đó, tiền gửi khu vực dân cư chiểm tỷ trọng 77%/Tổng nguồn vốn huy động. Dư nợ đạt 16.995 tỷ đồng, tăng 1.297 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng đạt 8,3%, hoàn thành 95% kế hoạch Trụ sở chính giao; trong đó, dư nợ khách hàng tổ chức đạt 8.316 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 49%), dư nợ khách hàng cá nhân đạt 8.679 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 51%). Tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,35%/tổng dư nợ nội bảng. Thu dịch vụ đạt 49,9 tỷ đồng, hoàn thành 47% kế hoạch Trụ sở chính giao. Thu nợ sau xử lý đạt 33 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch Trụ sở chính giao. Lợi nhuận khoán tài chính đạt 254 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch Trụ sở chính giao.
 
Nhìn chung, qua 06 tháng đầu năm, chỉ tiêu nguồn vốn và dư nợ tăng trưởng tốt và dự kiến hoàn thành vượt kế hoạch Agribank giao. Một số chỉ tiêu kinh doanh về thu dịch vụ, thu nợ sau xử lý, khoán tài chính đạt chưa theo kỳ vọng xuất phát từ yếu tố rủi ro khách quan. Riêng chỉ tiêu thu dịch vụ, mặc dù có mức tăng trưởng khá tốt so với cùng kỳ, tuy nhiên chưa theo mục tiêu đề ra, điều này phản ánh mức độ cạnh tranh khá quyết liệt về dịch vụ tài chính ngân hàng trên địa bàn. Cùng với hệ quả tất yếu của giai đoạn tăng trưởng quá nóng của thị trường bất động sản năm 2018 và đầu năm 2019 đã có sự chững lại, sức mua giảm sút, trong khi giá trị của tài sản bị đẩy lên quá cao đã ảnh hưởng đến công tác thu hồi nợ xấu, nợ sau xử lý cũng như nợ xấu có dấu hiệu tăng nhẹ. 
 
Hội nghị đã tiến hành công bố các quyết định thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân đã thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh ở các mảng nghiệp vụ: Nguồn vốn, Tín dụng, Kế toán - Tài chính, phát triển sản phảm dịch vụ, Kinh doanh ngoại hối và Thanh toán Quốc tế. 
 
 
Đ/c Trần Ngọc Ân, Giám đốc Chi nhánh trao thưởng cho các đơn vị 
đạt thành tích thi đua 06 tháng đầu năm 2019
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận và góp ý kiến về xây dựng, ban hành các cơ chế chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh, công tác nhân sự, đánh giá hiệu quả, năng suất lao động đến từng cán bộ; đánh giá hiệu quả kinh doanh dựa trên chỉ tiêu bình quân lao động; giải quyết các chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi cho người lao động.
 
Hội nghị nghe đồng chí Vương Vũ Hoài Khanh, Chủ tịch Công đoàn Chi nhánh báo cáo kết quả triển khai thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động, việc sử dụng các quỹ công đoàn, quỹ khen thưởng, phúc lợi của Chi nhánh; giải đáp các kiến nghị, vướng mắc liên quan đến chế độ người lao động được tổng hợp từ các Hội nghị Người lao động tại các Chi nhánh loại II. Đại diện Ban Thanh tra Nhân dân báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến người lao động, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2018.
 
Hội nghị đã thống nhất cao với ý kiến kết luận của đồng chí  Trần Ngọc Ân giải đáp các vướng mắc, kiến nghị của các đại biểu ngay tại Hội nghị, các giải pháp, biện pháp điều hành kinh doanh 06 tháng cuối năm; thông qua Nghị quyết của Hội nghị người lao động năm 2019, trong đó nêu cao vai trò, trách nhiệm từ người đứng đầu đơn vị đến từng người lao động phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được giao năm 2019.
 
Trần Đình Hà - Agribank Đà Nẵng
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818