Xử lý nợ xấu, đưa dòng vốn tiếp tục quay vòng phục vụ phát triển kinh tế
(Cập nhật lúc 8:31 ngày 28/5/2019)
Dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thời gian qua, Agribank thực hiện quyết liệt và triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, xử lý và kiểm soát nợ xấu đến cuối năm 2018 duy trì ở mức 1,51%. Với quyết tâm xử lý nợ xấu hiệu quả hơn nữa, năm 2019, Agribank đề ra mục tiêu mua lại toàn bộ nợ đã bán cho VAMC để tự xử lý, song hành với việc kiểm soát tốt chất lượng tín dụng, đưa dòng vốn tiếp tục quay vòng phục vụ phát triển kinh tế đất nước.
Đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu

Ngày 15/8/2017 là thời điểm Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD chính thức có hiệu lực. Theo các chuyên gia kinh tế, hai trong số tác động chính của Nghị quyết này đến lĩnh vực ngân hàng và nền kinh tế nói chung đó chính là khơi thông nguồn vốn đưa vào đầu tư cho sản xuất, kinh doanh và phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, đồng thời góp phần nâng cao ý thức tuân thủ những thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay giữa bên vay và cho vay, tuân thủ quy định của pháp luật liên quan đến quan hệ tín dụng.
 
Quyết liệt triển khai Nghị quyết số 42, đến nay, tỷ lệ nợ xấu của toàn Ngành Ngân hàng đã được kiểm soát và duy trì ở mức dưới 3%; riêng Agribank, tỷ lệ này duy trì ở dưới mức 2%.
 

Agribank triển khai hiệu quả Nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu
 
Thực hiện Nghị quyết 42, Chỉ thị số 06/CT-NHNN và Kế hoạch hành động của toàn ngành ngân hàng về xử lý nợ xấu, ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của NHNN, Agribank đã xây dựng và triển khai Chương trình hành động với những giải pháp rất cụ thể, quyết liệt, như: Tổ chức rà soát, xây dựng, tập huấn quy chế thu giữ tài sản đảm bảo, giải quyết tranh chấp liên quan đến tài sản đảm bảo, bán nợ xấu cho VAMC theo giá thị trường; Mạnh dạn, chủ động thực hiện tổng điều chỉnh giảm lãi suất cho vay của các khoản nợ xấu đến 15/8/2017, thời điểm Nghị quyết 42 có hiệu lực; Miễn, giảm lãi tồn đọng theo thời hạn trả nợ gốc để khuyến khích khách hàng tìm mọi nguồn thu trả nợ ngân hàng, đồng thời hỗ trợ khách hàng phục hồi sản xuất kinh doanh; Củng cố tăng cường năng lực hoạt động của Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản Agribank (AMC)… Mục tiêu được Agribank quán triệt ngay từ đầu đó là gắn việc xử lý nợ xấu với hỗ trợ, tạo điều kiện cho khách hàng phục hồi sản xuất kinh doanh, vì vậy, trong các phương án xử lý nợ của Agribank có cả phương án chấp nhận giảm lãi suất để góp phần hỗ trợ khách hàng trả nợ. Bên cạnh đó, Agribank phối hợp với VAMC và các đơn vị có liên quan triển khai một số chính sách động viên, khuyến khích khách hàng trả nợ ngân hàng. 

Với sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ban ngành, sự quyết tâm của Agribank, việc xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 đã đem lại nhiều kết quả, kết thúc năm 2018, nợ xấu nội bảng về mức 1,51%, thu hồi được gần 12 nghìn tỷ đồng nợ đã bán và đã xử lý rủi ro, chiếm tỷ lệ 14% tổng dư nợ đã xử lý, con số rất có ý nghĩa làm nên lợi nhuận 2018 của Agribank. Bên cạnh đó, với gần 26 nghìn tỷ đồng đã được trích lập dự phòng rủi ro, Agribank tự tin đủ khả năng mua lại toàn bộ nợ đã bán cho VAMC và xử lý kịp thời các khoản nợ xấu phát sinh nếu có trong năm 2019.

Lũy kế đến 31/3/2019, Agribank thu hồi và tự xử lý nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42 đạt trên 93.000 tỷ đồng, bao gồm: thu nợ gốc đã bán cho VAMC; thu nợ gốc đã xử lý rủi ro; thu và xử lý nợ xấu nội bảng; thu và xử lý nợ cơ cấu giữ nguyên nhóm nợ theo Quyết định 780, Thông tư 09 và Nghị định 55.

Không lơ là với rủi ro nợ xấu

Thực hiện tái cơ cấu, năng lực tài chính của Agribank không ngừng được củng cố, năm 2016, lợi nhuận của Agribank đạt 4.212 tỷ đồng, năm 2017 đạt 5.018 tỷ đồng, năm 2018 đạt 7.525 tỷ đồng, là sự bứt phá kỷ lục của Agribank kể từ khi thành lập. Từ 2016 đến nay, Agribank đều có tên trong danh sách 20 doanh nghiệp nộp thuế cao nhất cả nước.
 

Agribank triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý nợ xấu,
không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng

 
Chất lượng tín dụng được cải thiện, với các giải pháp xử lý nợ xấu được triển khai đồng bộ, cùng triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa nợ xấu mới phát sinh đã góp phần nâng cao chất lượng tín dụng, đưa dòng vốn quay vòng và phát huy tác dụng đầu tư phát triển kinh tế.

Quy mô tổng tài sản tiếp tục tăng, đạt 1,3 triệu tỷ đồng. Năm 2019, Agribank phấn đấu tổng tài sản tăng tối thiểu 10%, lợi nhuận đạt tối thiểu 10.000 tỷ đồng.

Năng lực quản trị điều hành, hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro từng bước được nâng cao dần tiệm cận với thông lệ quốc tế, cũng như đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động.

Không chủ quan với những gì đạt được, Agribank quán triệt nhận thức không được phép lơ là với rủi ro nợ xấu. Với kỳ vọng giải quyết tối đa xử lý nợ xấu, triển khai hiệu quả hơn nữa Nghị quyết 42, từ thực tiễn hoạt động, Agribank mong muốn những khó khăn, vướng mắc liên quan về thu giữ tài sản; về áp dụng các thủ tục rút gọn trong giải quyết tranh chấp liên quan đến TSBĐ tại Tòa án; về xử lý TSBĐ là dự án bất động sản; về nghĩa vụ nộp thuế (thuế thu nhập cá nhân, các khoản nợ thuế, phí nợ khác liên quan đến TSBĐ); về mua bán nợ theo giá thị trường… sớm được tháo gỡ. Trên thực tế, các TCTD rất lúng túng trong việc thực hiện thu giữ tài sản, nhất là khi khách hàng không hợp tác trong việc bàn giao tài sản, các cơ quan chức năng liên quan chưa phối hợp hỗ trợ tích cực thì việc thu giữ tài sản gặp rất nhiều trở ngại, khó khăn.

Nghị quyết 42 đã hỗ trợ tích cực cho các TCTD trong việc thu hồi nợ và đẩy nhanh tiến trình xử lý nợ xấu. Trong quá trình triển khai Nghị quyết 42, Agribank mong muốn tiếp tục nhận được sự sẻ chia, phối hợp chặt chẽ, tích cực của các Bộ, ban, ngành và các địa phương, đồng thời tin tưởng rằng, với sự nỗ lực, quyết liệt của cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng các TCTD, trong đó có Agribank, hoạt động xử lý nợ xấu sẽ đạt được hiệu quả hơn nữa, để dòng vốn đang bị chôn vùi ở khối lượng tài sản nằm trong nợ xấu sẽ tiếp tục được khơi thông, quay vòng phục vụ phát triển nền kinh tế đất nước./.

Viết Chung
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818