Agribank Sóc Trăng tập huấn về phát triển sản phẩm dịch vụ và khai thác bảo hiểm ABIC
(Cập nhật lúc 10:17 ngày 31/10/2018)
Ngày 27/10/2018, Agribank Sóc Trăng tổ chức Hội nghị sơ kết chuyên đề sản phẩm dịch vụ và tập huấn công tác phát triển sản phẩm dịch vụ kết hợp khai thác bảo hiểm ABIC.
Hội nghị đã tiến hành phân tích đánh giá tình hình thực hiện công tác phát triển sản phẩm dịch vụ 9 tháng đầu năm, đề ra mục tiêu, giải pháp phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu những tháng cuối năm 2018, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2018.  Hội nghị cũng đã được nghe phổ biến một số chức năng, tiện ích mới của thẻ Agribank, như: Chức năng rút tiền bằng mã tại ATM; Dịch vụ Samsung Pay; Chức năng thanh toán hàng hoá, dịch vụ bằng QR Code; Dịch vụ chấp nhận thẻ không tiếp xúc Visa tại Pos; đồng thời học viên cũng được phổ biến các nội dung cơ bản Quy chế xử lý rủi ro trong lĩnh vực thẻ, từ quỹ dự phòng tài chính của Agribank ban hành kèm theo Quyết định 799/QĐ-HĐTV -XLRR, ngày 08/8/2018 của Hội đồng thành viên. Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) Chi nhánh Cần Thơ triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ sản phẩm bảo an đối với chủ thẻ ghi nợ nội địa, sử dụng giấy chứng nhận bảo hiểm chữ ký số.

115 học viên tham gia Hội nghị tập huấn đã thực hiện bài kiểm tra trắc nghiệm nhằm kiểm tra những kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ có liên quan. Thông qua các nội dung tập huấn giúp cán bộ Agribank Sóc Trăng nắm vững quy trình nghiệp vụ, tránh các sai sót, tồn tại xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tạo kỹ năng tư vấn cho khách hàng một cách tốt nhất trong quá trình tiếp thị, thu hút khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ của Agribank.
 
Nguyễn Đình Hải - Agribank Sóc Trăng
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818