Đào tạo nguồn nhân lực - Agribank sẵn sàng cho lộ trình cổ phần hóa
(Cập nhật lúc 14:48 ngày 15/1/2019)
Trong nhiều năm qua, Agribank luôn xác định đào tạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đã quan tâm đầu tư phù hợp cho hoạt động này về kinh phí, thời gian cũng như công sức và đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần giúp Agribank đạt được những kết quả vượt trội trong hoạt động kinh doanh.
Agribank đang đứng trước thời khắc lịch sử: chuyển mô hình hoạt động từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sang hoạt động theo hướng NHTM do nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối, bước chuyển đổi tất yếu phù hợp với sự phát triển của Agribank và sự phát triển của kinh tế đất nước. Giai đoạn mới đã và đang đem đến những những thời cơ, vận hội và thách thức cho hoạt động đào tạo nói riêng và hoạt động kinh doanh của Agribank nói chung. Agribank tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động đào tạo: Nâng cao năng suất chất lượng nguồn nhân lực, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và kinh doanh ngân hàng có trình độ cao đáp ứng yêu cầu cạnh tranh và hội nhập…
 
Những hoạt động đào tạo của Agribank trước thềm cổ phần hóa
 
Nhận thấy vai trò quan trọng của hoạt động đào tạo, nhiều năm qua, Agribank đã triển khai đào tạo toàn diện đến đội ngũ cán bộ nhân viên toàn hệ thống. Từ đó, người lao động hiểu rõ và nắm vững hơn về nghiệp vụ, về các kỹ năng mềm để thực hiện công việc, nâng cao thái độ, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao, góp phần hiện thực hóa mục tiêu kinh doanh của đơn vị.
 

Học viên chủ động tham gia thuyết trình trong một khóa học về Kỹ năng truyền thông 
 
Hàng năm, kế hoạch đào tạo của Agribank được hoàn thiện sớm và Agribank luôn hoàn thành 100% kế hoạch đào tạo đã đề ra với nhiều chuyên đề quan trọng và phù hợp với yêu cầu đa dạng của người lao động ở các vị trí khác nhau. Công tác đào tạo của Agribank được triển khai đồng bộ và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị. Trường Đào tạo cán bộ Agribank là đầu mối, phối hợp với các Ban, Trung tâm tại Trụ sở chính và các chi nhánh để triển khai thành công các chương trình đào tạo. Học viên tham dự các chương trình đào tạo với tỷ lệ cao: bình quân đạt trên 90% số học viên tham dự thực tế so với kế hoạch. Học viên tham gia chương trình với ý thức trách nhiệm cao, tinh thần học hỏi, cầu thị và nhiệt tình trao đổi, đóng góp ý kiến. 
 
Bên cạnh đó, nội dung chương trình học được chuẩn bị kỹ lưỡng và phù hợp, được học viên đánh giá tốt, đáp ứng mong muốn của học viên và khả năng áp dụng vào thực tiễn. Đội ngũ tham gia giảng dạy được học viên đánh giá cao về khả năng sư phạm, trình độ và nhiệt huyết giảng dạy. Theo thống kê của Trường đào tạo cán bộ, qua các chương trình đào tạo, hầu hết giảng viên được trên 90% học viên đánh giá tốt. Giảng viên có thể là những cán bộ giầu kinh nghiệm trong hệ thống và cũng có thể là những chuyên gia ngoại ngành có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực tài chính ngân hàng nói chung và am hiểu Agribank.
 
 
Học viên tích cực tham gia hoạt động nhóm xây dựng bài
 
Agribank chú trọng triển khai toàn diện các chương trình đào tạo và tập huấn chuyên sâu về kỹ năng nghiệp vụ. Những chương trình đào tạo chính mà Agribank thực hiện trong nhiều năm qua phải kể đến: Quản trị ngân hàng hiện đại; Quản trị rủi ro; Quản trị nguồn nhân lực; Nghiệp vụ Thanh toán quốc tế cơ bản, chuyên sâu; Kinh doanh ngoại hối; Phân tích tài chính doanh nghiệp và thẩm định dự án đầu tư; Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng; Kiểm tra kiểm soát nội bộ; Kỹ năng phát triển quan hệ khách hàng, tiếp thị và bán sản phẩm ngân hàng; Kỹ năng thẩm định và quản lý khoản vay đối với khách hàng pháp nhân; Nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát nội bộ… Những chương trình đào tạo và tập huấn trên đã bổ sung và cập nhật kịp thời những kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động, góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực trong nhận thức của từng cán bộ và góp phần tăng năng suất lao động trên toàn hệ thống.
 
Hàng năm, Agribank luôn triển khai số lượng lớn các chương trình đào tạo cho đội ngũ cán bộ nhân viên hùng hậu của mình. Năm 2015 toàn hệ thống Agribank đã đào tạo được 131.452 lượt người tương ứng 314.548 lượt ngày đào tạo; Trong đó, Trường Đào tạo cán bộ đã tổ chức và quản lý 21 lớp học với số lượng 1.388 lượt người được đào tạo tương ứng 15.040 lượt ngày đào tạo. Năm 2016 Agribank đào tạo theo kế hoạch 17 chương trình đào tạo và tập huấn cho 56 lớp học với trên 8000 học viên; các đơn vị trong hệ thống chủ động tổ chức đào tạo tập huấn được trên 65.600 cán bộ. 
 
Riêng năm 2018, Agribank xác định là “năm đào tạo”, hoạt động đào tạo được thúc đẩy mạnh mẽ trên nhiều phương diện cả bề rộng lẫn bề sâu, đa dạng về hình thức và nội dung đào tạo. Ngoài những chương trình tập huấn và đào tạo tập trung do Agribank tổ chức (thông qua đơn vị đầu mối là Trường Đào tạo cán bộ) còn có các chương trình tự đào tạo của người lao động và chương trình đào tạo do chi nhánh tổ chức. Chi nhánh chủ động tổ chức đào tạo cập nhật cơ chế, chính sách, quy chế, quy trình và các kiến thức bổ trợ khác phù hợp với nhu cầu của người lao động. 
 
Trong năm 2018, Trường Đào tạo cán bộ làm đầu mối thực hiện thành công 10 chương trình đào tạo, tập huấn với 66 lớp và gần 6.100 lượt học viên tham dự. Bên cạnh đó, 08 chương trình phát sinh với 14 lớp cho gần 3.000 lượt học viên cũng đã được Trường Đào tạo cán bộ triển khai xong.Trong năm 2018, các đơn vị trong toàn hệ thống đã chủ động triển khai kế hoạch tự đào tạo, tập huấn với tổng số lượt người được đào tạo là 127.213 lượt người, trong đó: số lao động có chức danh tham dự là 45.109 lượt người.
 
 
Hội nghị tập huấn chuyên đề Kế toán Ngân quỹ của chi nhánh 
 
Hoạt động đào tạo được triển khai liên tục, có trọng tâm, trong nhiều năm qua đã tạo nên những chuyển biến thực chất trong chất lượng nguồn nhân lực Agribank. Bên cạnh đó, Agribank chú trọng trẻ hóa đội ngũ lao động bằng việc tăng cường tuyển dụng nguồn lao động trẻ, chất lượng cao, đáp ứng tốt nhu cầu thời hội nhập. Những giải pháp đồng bộ và quyết liệt trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một trong những nguyên nhân giúp Agribank giữ vững vị thế là ngân hàng thương mại nhà nước hàng đầu đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Agribank đã được Đảng, Nhà nước và các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý và những giải thưởng lớn vì những thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế đất nước và những đóng góp tích cực cho cộng đồng.
 
Và những giải pháp cho hoạt động đào tạo trong bối cảnh mới…
 
Môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nguồn nhân lực của Agribank cần được đào tạo bồi dưỡng đáp ứng với sự phát triển và đòi hỏi ngày càng cao của thực tế sản xuất kinh doanh. Thêm nữa, Agribank đang đứng trước thềm cổ phần hóa - sự chuyển mình tất yếu phù hợp với xu thế phát triển chung. Trong bối cảnh đó, Agribank cần tập trung phát huy sức mạnh toàn hệ thống để tận dụng những thời cơ và vận hội mới tiếp tục đưa Agribank phát triển nhanh và bền vững, khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng hàng đầu trong nước, hội nhập sâu rộng trên trường quốc tế.
 
 
Một buổi tập huấn do chi nhánh tự tổ chức 
 
Nguồn nhân lực Agribank cần phát triển phù hợp về lượng và chất, đủ sức đáp ứng đòi hỏi khắt khe của thời kỳ hội nhập sâu rộng, bắt kịp những thay đổi về công nghệ ngân hàng. Hoạt động đào tạo cần có những bước chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa để góp phần giúp nguồn nhân lực nhanh chóng bắt nhịp những đòi hỏi khắt khe của thực tế. Đội ngũ lãnh đạo phải được kiện toàn, người lao động cần được trang bị những kỹ năng cần thiết phù hợp với đòi hỏi của thực tế thay đổi.
 
Ngay từ những ngày đầu năm 2019, Agribank đã kịp thời đưa ra những nhiệm vụ chính cho hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cùng với những nhiệm vụ kinh doanh khác: Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, sắp xếp bố trí cán bộ có năng lực, trình độ kinh nghiệm thực tế phù hợp với yêu cầu hoạt động kinh doanh trước mắt cũng như lâu dài; Thực hiện nghiêm túc quy chế về tiêu chuẩn, quy trình tuyển dụng nhằm phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao cho hệ thống, tăng cường tuyển dụng lao động trẻ; Bổ sung cán bộ cho trụ sở chính từ cơ sở có năng lực, kinh nghiệm về xây dựng cơ chế chính sách, pháp chế, kiểm tra - kiểm soát…
 
Dự kiến, theo kế hoạch đào tạo năm 2019, Agribank có khoảng 17 chương trình đào tạo, tập huấn với 126 lớp, tổng số khoảng hơn 15.000 lượt cán bộ được đào tạo, nhiều gấp 2 lần về số lớp và hơn 3 lần về số lượt người đào tạo so với năm 2018. Những nội dung đào tạo chính: chương trình đào tạo dành cho người lao động mới tuyển dụng giúp người lao động nhanh chóng hòa nhịp với môi trường Agribank; chương trình đào tạo cập nhật, bổ sung kiến thức chung về sản phẩm dịch vụ và kỹ năng mềm cho cán bộ toàn hệ thống, nâng cao tính chuyên nghiệp của cán bộ, đặc biệt là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với khách hàng; chương trình đào tạo cho đội ngũ lãnh đạo và chuyên gia giỏi…
 
Như vậy, riêng trong hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, năm 2019 và những năm tiếp theo, Agribank đã có những bước đi cụ thể và chắc chắn để đảm bảo đội ngũ lãnh đạo và cán bộ nhân viên đáp ứng tốt đòi hỏi của thực tiễn.  Một mặt Agribank vẫn tiến hành mạnh mẽ hoạt động đào tạo trên toàn hệ thống một cách đa dạng: đào tạo tập trung thông qua đầu mối là Trường Đào tạo cán bộ, các đơn vị chủ động thực hiện hoạt động đào tạo, mỗi cá nhân tự hoàn thiện năng lực và trình độ của mình thông qua các chương trình đào tạo cá nhân… Mặt khác, Agribank tiến hành trẻ hóa và chuẩn hóa đội ngũ lao động ngay từ khâu tuyển dụng đầu vào…
 
Lại Hương 

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818