Agribank Chi nhánh Hà Nội II - Triển khai công tác phát triển sản phẩm dịch vụ năm 2019
(Cập nhật lúc 16:2 ngày 21/3/2019)
Hướng tới mục tiêu hoàn thành tốt công tác phát trển dịch vụ, ngày 16/03/2019, Agrbank Chi nhánh Hà Nội II tổ chức Hội nghị  đánh giá hoạt động sản phẩm dịch vụ năm 2018 và triển khai công tác phát triển sản phẩm dịch vụ năm 2019. 
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐTV ngày 15/01/2018 của Chủ tịch HĐTV Agribank. Ngay từ đầu năm Chi nhánh Hà Nội II đã bám sát sự chỉ đạo điều hành của Agribank và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển dịch vụ đã đề ra. 
 
Năm 2018, Chi nhánh đã hoàn thành tốt kế hoạch thu dịch vụ được giao đạt 33 tỷ đồng, hoàn thành 107% KH.  Trong đó: Thu phí từ dịch vụ thanh toán trong nước chiếm 50,6%, phát hành mới 12.800 thẻ, với 72.000 tài khoản thẻ đang hoạt động,  số dư  610 tỷ đồng, khách hàng sử dụng dịch vụ E-banking 70.000 khách hàng, lắp đặt, quản lý vận hành 134 thiết bị POS tại đơn vị chấp nhận thẻ…, góp phần tăng tỷ trọng thu dịch vụ trong tổng thu toàn Chi nhánh, bên cạnh đó, chất lượng dịch vụ đã được cải thiện, từng bước nâng cao. 
 
 
Hội nghị biểu dương các tập thể đạt thành tích trong chương trình giao ước tthi đua  năm 2018
giữa ABIC Chi nhánh Hà Nội và các Tổng đại lý

Qua báo cáo đánh giá công tác phát triển dịch vụ năm 2018; Báo cáo đánh giá công tác cung cấp dịch vụ qua Quầy giao dịch Kế toán Ngân quỹ; báo cáo tổng kết chuyên đề kinh doanh ngoại hối năm 2018. Hội nghị đã đề ra mục tiêu, giải pháp nhằm phát triển sản phẩm dịch vụ nói chung, phát triển dịch vụ thẻ, các kênh thanh toán qua đơn vị chấp nhận thẻ ở khu vực nông thôn gắn liền với  nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, phấn đấu tăng tối thiểu 20% doanh thu phí dịch vụ so với 2018.
 
Trong thời gian diễn ra Hội nghị, các đại biểu về dự đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, chia sẻ những kinh nghiệm cũng như đề xuất các giải pháp để phát triển dịch vụ năm 2019. Đồng thời, Hội nghị cũng đã tổ chức giải đáp các thắc mắc của các Chi nhánh loại II, phòng ban liên quan đến công tác phát triển dịch vụ, những nội dung cần hỗ trợ Chi nhánh loại II trong công tác phát triển sản phẩm dịch vụ đến khách hàng. Hội nghị đã thống nhất cao mục tiêu thu phí dịch vụ năm 2019.
Hà Việt Hoa 

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818