Agribank tổ chức tập huấn quy chế cho vay đối với khách hàng trong toàn hệ thống
(Cập nhật lúc 15:39 ngày 28/6/2019)
Nhằm kịp thời triển khai tập huấn cơ chế mới tới các Chi nhánh trong toàn hệ thống, từ ngày 24 - 30/6/2019, Agribank đã tổ chức Hội nghị tập huấn văn bản về quy chế cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Agribank với quy mô 04 lớp diễn ra tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ cho khoảng 1.550 cán bộ là Giám đốc/ Phó Giám đốc Chi nhánh loại I phụ trách tín dụng, Trưởng phòng Tín dụng/ Kế hoạch kinh doanh Chi nhánh loại II,… trong toàn hệ thống. 
Hội nghị tập trung triển khai tập huấn về các nội dung liên quan đến các quy chế mới về cho vay đối với khách hàng bao gồm: Quyết định số 225/QĐ-HĐTV-TD ngày 09 tháng 04 năm 2019 của Hội đồng Thành viên Agribank về việc ban hành Quy chế cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Quyết định số 1225/QĐ-NHNo-TD ngày 18 tháng 6 năm 2019 về hướng dẫn Quy chế cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Đây là các văn bản rất quan trọng, bao gồm nhiều nội dung về nghiệp vụ cho vay, hướng dẫn chi tiết quá trình thao tác nghiệp vụ, có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống.
 
 
Ông Tiết Văn Thành - Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Agribank - dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tập huấn diễn ra tại TP Hồ Chí Minh
 
Thông qua chương trình tập huấn, tất cả các học viên nắm bắt được những điểm mới so với các quy chế cho vay trước đây, cụ thể: Quy chế được xây dựng trên cơ sở hướng dẫn chung cho các đối tượng khách hàng không tách riêng cho vay pháp nhân và cá nhân; Những quy định về địa bàn cho vay, lãi suất cho vay, bộ hồ sơ cho vay, cho vay bù đắp tài chính, cho vay theo hạn mức quy mô nhỏ áp dụng đối với cá nhân; Quy định chi tiết về các khâu trong công tác xét duyệt cho vay tại Agribank nơi cho vay, xét duyệt cho vay vượt quyền phán quyết; Ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay, giải ngân vốn vay, quản lý khoản vay; Kiểm tra, giám sát nợ vay; Xử lý nợ vay,…
 
Chương trình tập huấn được tổ chức nhằm tạo điều kiện để cán bộ lãnh đạo và nhân viên làm công tác nghiệp vụ tín dụng trong hệ thống Agribank nắm bắt được các văn bản về hướng dẫn và triển khai quy chế cho vay mới; nâng cao kiến thức nghiệp vụ và phát triển kỹ năng thực hiện quy trình nghiệp vụ nhằm giảm sai sót, rủi ro, đồng thời làm rõ các vướng mắc trong quá trình triển khai, tư vấn cho khách hàng. Sau chương trình tập huấn này, các Chi nhánh sẽ tổ chức triển khai hướng dẫn tới đội ngũ cán bộ làm công tác tín dụng tại Chi nhánh nắm vững các quy trình, quy chế cho vay mới để áp dụng hiệu quả vào tình hình thực tế tại đơn vị.
 
 
Hội nghị tập trung triển khai tập huấn các nội dung liên quan đến quy chế mới về cho vay đối với khách hàng 
 
Thông qua các lớp tập huấn này, Agribank mong muốn toàn thể cán bộ nhân viên trong hệ thống Agribank, đặc biệt là đội ngũ cán bộ tín dụng phải thường xuyên tổ chức học tập quy trình, quy chế tín dụng, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ ngân hàng… nhằm nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, nhân viên nói chung và cán bộ tín dụng nói riêng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác. 

Agribank News
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818