Từ khóa tìm kiếm
Trong mục hỏi đáp
sssss
Câu hỏi 1 : Khách hàng có thể chuyển tiền về Việtnam bằng những ngoại tệ nào? Người hưởng có được nhận bằng ngoại tệ hay phải nhận bằng tiền Đồng?
Câu hỏi 2 : Hiện Agribank đang duy trì bao nhiêu tài khoản ngoại tệ tại các ngân hàng khác?
Câu hỏi 3 : Agribank đã thiết lập quan hệ đại lý với bao nhiêu ngân hàng?
TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818