Đầu tư tự động - Lợi ích tự động
Với sản phẩm mới “Đầu tư tự động - Lợi ích tự động”, khách hàng tiết kiệm được thời gian giao dịch, sử dụng có hiệu quả Tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng nhưng vẫn đảm bảo tính linh hoạt vốn Tiền gửi thanh toán. Sản phẩm được dành cho các tổ chức kinh tế, có tài khoản tiền gửi thanh toán tại Agribank và đăng ký mở, sử dụng tài khoản Đầu tư tự động - Lợi ích tự động tại Agribank. Để sử dụng sản phẩm “Đầu tư tự động - Lợi ích tự động”, khách hàng sẽ đăng ký số dư sàn trên tài khoản thanh toán, khi số dư trên tài khoản thanh toán của khách hàng vượt số dư sàn, Agribank sẽ tự động chuyển phần tiền vượt sang tài khoản Đầu tư tự động. Tiền từ tài khoản Đầu tư tự động sẽ được áp dụng mức lãi suất bậc thang lũy tiến, mức lãi suất cao hơn nhiều so với mức lãi suất áp dụng đối với tài khoản thanh toán thông thường. Hơn nữa, tiền lãi sẽ được tính nhập vào gốc tài khoản Đầu tư tự động vào ngày làm việc cuối cùng trong tháng. Với sản phẩm “Đầu tư tự động - Lợi ích tự động”, Agribank tiếp tục
 

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Mẫu biểu, biểu phí và lãi suất
Xem lãi suất tiết kiệm
Xem biểu phí dịch vụ
Mẫu biểu đăng ký

Thông tin mang tính tham khảo
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818