Khách hàng cá nhân
Cho vay để trả nợ nước ngoài trước hạn
(Cập nhật lúc 17:21 ngày 13/4/2010)
Đây là sản phẩm tín dụng của Agribank hữu ích cho quý khách hàng là công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài trên 12 tháng hoặc công dân nước ngoài cư trú ở Việt Nam trên 12 tháng, đang cần thanh toán chi phí trả nợ nước ngoài trước hạn.
Thông tin chi tiết
 
Đặc tính của sản phẩm
-    Loại tiền vay: VND, ngoại tệ.
-    Thời gian cho vay: trung hạn, dài hạn
-    Mức cho vay: khách hàng có vốn tự có tham gia tối thiểu 20% tổng nhu cầu vốn vay.
-    Lãi suất: cố định và thả nổi.
-    Bảo đảm tiền vay: có/không có đảm bảo bằng tài sản hoặc bảo lãnh của bên thứ ba.
-    Giải ngân: một lần hoặc nhiều lần.
-    Trả nợ gốc và lãi vốn vay: Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận .
-    Trả trước hạn: lãi tính trả từ ngày vay đến ngày trả nợ. Số phí trả trước hạn quy định ghi trong thỏa thuận hợp đồng.

Kênh phân phối
Quý khách hàng có thể lựa chọn kênh phân phối trực tiếp hoặc dịch vụ ngân hàng trực tuyến (E-banking) của Agribank.
 
Công nghệ
Agribank sử dụng hệ thống IPCAS tự động theo dõi thông tin khách hàng và tài khoản, tính lãi định kỳ và theo dõi biến động, đảm bảo độ chính xác và an toàn cao nhất.

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Mẫu biểu, biểu phí và lãi suất
Xem lãi suất tiết kiệm
Xem biểu phí dịch vụ
Mẫu biểu đăng ký

Thông tin mang tính tham khảo
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818